Elke twee jaar vindt een monitor Leefbaarheid en Veiligheid plaats en in het najaar van 2019 zijn er 4200 inwoners van Amersfoort bevraagd die tussen de 18 en 85 jaar oud zijn. Hierin kwam naar voren dat Amersfoorters hun stad méér zijn gaan waarderen ten opzichte van vorig jaar, maar dat er ook nog een hoop te verbeteren valt.