Leerkrachten en directies kijken uit naar aankomende maandag: volle klassen, normaal lesgeven en weer in contact zijn met de leerlingen. Toch zijn er links en rechts nog wat knelpunten. Hoe gaan de scholen om met haal- en brengmomenten, is de CITO-toets wel een goed meetmoment en komen er musicals? Het zijn vraagstukken die allemaal beantwoord moeten worden.

IN GESPREK ,,Het is vooral fijn dat de kinderen hun schooljaar normaal kunnen afsluiten”, is Dillian Hos, directeur van basisscholen De Parkschool en Koningin Wilhelminaschool, duidelijk. ,,Natuurlijk wachten er vraagstukken die beantwoord moeten worden, maar daar gaan antwoorden op komen. We hebben met z’n allen aangetoond de zware periode aan te kunnen, dus dit komt ook goed.”

Na de versoepeling van de RIVM-regels zitten de leerlingen inmiddels in hun derde lesweek. Deze weken grepen de scholen van Hos aan om te monitoren hoe het met de leerlingen gaat. ,,Echt lesgeven is lastig door de opgesplitste klassen. Groep A laten we op maandag en woensdag komen en groep B op dinsdag en donderdag. De vrijdag komen ze dan om de week. We hebben de afgelopen periode vooral gebruikt om het gesprek met elkaar te voeren; hoe hebben kinderen de afgelopen tijd beleefd en wat is de eventuele opgelopen achterstand. Vanaf deze week zijn we echt weer gericht bezig met lesgeven in groepen en maandag starten we met de normale lessen.”

De school is een oefenplaats voor het leven en dat hebben de kinderen echt gemist

SOCIALE CONTACTEN Tja, Hos noemt het normale lessen… maar is dat ook zo? In deze moeilijke tijd is vrijwel niets normaal, weten ze ook bij Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort (KPOA). Bij hen zijn zestien basisscholen en één school voor speciaal basisonderwijs aangesloten. Jasmijn Kester, bestuurslid KPOA: ,,Het zijn rare tijden, maar de afgelopen periode heeft – hoe gek dat misschien ook klinkt – ook positieve kanten. Ik ben er heel trots op hoe wij als team fungeren en samenwerken. De periode van digitaal lesgeven ligt gedeeltelijk achter ons en we kijken nu naar de toekomst. Daar zijn de leraren, maar ook zeker de leerlingen, aan toe. De school is een oefenplaats voor het leven en dat hebben de kinderen gemist.”

Ondanks dat het digitaal lesgeven goed ging, is Kester blij dat er weer leerlingen in de scholen lopen. Lesgeven doen ze nu in halve groepen. ,,Ondanks dat veel kinderen de vruchten hebben geplukt van het thuiswerken, is de school belangrijk. Het is een plek van sociale contacten. Bij ontwikkeling is de dialoog essentieel en dat is weer mogelijk. Je merkt aan de kinderen dat zij dit erg gemist hebben. Natuurlijk is het een spannende tijd, maar ik weet zeker dat we dit met z’n allen aankunnen.”

WISSELWERKING Volle lokalen, klasgenoten die niet meer van elkaar gescheiden zijn en weer lesgeven volgens het normale lesrooster. ,,Iedereen is daar aan toe”, weet Hos. ,,Van de week werd gezongen voor een jarige en dat vind ik dan sneu, want dat kind vierde dit met de helft van de klas. Dat is gelukkig verleden tijd. We hebben maandag weer volle klassen en leraren zullen extra voorzichtig zijn. Onze scholen zijn er echt klaar voor en ook stiekem wel aan toe.”

Dat is bij de scholen van het KPOA niet anders. Weliswaar via de ‘nieuwe normaal-regels’, maar de leraren staan te popelen om weer volle klassen te hebben. ,,Wij vinden het erg belangrijk de RIVM-richtlijnen te hanteren. We laten ouders dan ook de kinderen brengen en wij halen ze bij het schoolplein op. Met de ouders hebben wij sowieso hele korte lijntjes, door middel van bijvoorbeeld een-op-eengesprekjes. Wij willen graag van hen weten hoe het gaat en zij zijn benieuwd naar onze bevindingen. Die wisselwerking verloopt perfect.”

Zicht hebben op de ontwikkeling van onze leerlingen is belangrijk, maar je moet ook verder kijken dan de cijfertjes.


ZOMERSCHOOL Door de thuiswerkperiode hebben sommige kinderen mogelijk een kleine achterstand opgelopen. Dit moet ingehaald worden, maar daarvoor nemen de scholen de tijd. Er wordt gesproken over extra lestijd op zomerscholen, al zijn er ook andere middelen. Zo kan er volgend schooljaar veel ingehaald worden. ,,Hebben ze wel een achterstand?”, vraagt Hos zich hardop af. Want ondanks dat het niet de makkelijkste tijd was, hebben kinderen zich wel doorontwikkeld. ,,Zij hebben de afgelopen periode nog meer geleerd om te gaan met tegenslagen, om maar wat te noemen. Daarnaast moesten ze opeens veel meer zelfstandig werken. Maar, ja…het klopt. Qua lesstof kunnen sommigen misschien wat achter lopen en we gaan de komende periode bekijken of dat het geval is. Dit doen we door middel van goed monitoren en de CITO-toets.”

Bij de KPOA zijn ze ook druk bezig met monitoren. ,,Er is een groep leerlingen die ondersteuning heeft gemist en dat is logisch. Zicht hebben op de ontwikkeling van onze leerlingen is belangrijk, maar je moet verder kijken dan de cijfertjes en dat is ook iets wat wij zeker gaan doen”, benadrukt Kester. ,,We gebruiken deze periode dus ook om in kaart te brengen waar de kinderen staan. Niet alleen door middel van toetsen en analyseren, maar ook door goed te observeren en met elkaar in gesprek te gaan. Voor een groep kinderen zou een zomerschool zeker interessant zijn. Hier hebben wij al overleggen over en we werken daarin samen met diverse partijen. Of de druk op de leraren dan niet te groot wordt als zij ook nog in de zomer door moeten gaan? Dat hoeft niet. Je kan ook leraren in opleiding van de lerarenopleiding vragen te ondersteunen.”

'VERMISTE KINDEREN' Er wordt veel gezegd en geschreven over ‘vermiste kinderen’. Scholieren die niet naar school zijn gegaan en uit zicht zijn. Ook bij de scholen waar Hos directeur is, gaat een handjevol leerlingen niet naar school. ,,Zij zijn wel in zicht, maar hun ouders vinden het te riskant. Dat hebben wij te respecteren en dat doen we ook. Leerplichtambtenaren handhaven daar dit schooljaar niet meer op en dus is het de keuze van de ouders. Wij kunnen enkel en alleen dringend adviseren wel weer de lessen te volgen.”

Nu de hobbel is overwonnen, staat de blik bij de basisscholen weer gericht op de toekomst. Toch zijn de druiven bij groep acht het zuurst, want zij missen mogelijk de musical. Een moment waar veel leerlingen naar uitkijken en waarbij de ouders genieten van de acteertalenten op het podium. Doordat grote groepen met volwassenen nog altijd verboden zijn, zoeken veel scholen naar alternatieven. ,,Als deze periode iets is opgevallen, is dat het gegeven hoe creatief en vindingrijk we met z’n allen zijn”, lacht Kester. ,,Bij ons werd zelfs gedacht aan een drive-in musical. Of dit de oplossing wordt, nee dat denk ik niet…maar ik vond hem wel leuk bedacht.”

,,Wij gaan de musical filmen”, aldus Hos. ,,Maar ook schoolkamp, dat kunnen we ook niet door laten gaan. In plaats daarvan organiseren we twee dagen vol met activiteiten. Wij gaan er alles aan doen om de kinderen van groep 8 een mooi afscheid te geven.”

door Jeroen van der Veer