Met ‘de natuur’ in de defensieve slachtofferrol. Pogingen van natuurbeschermers om de biodiversiteit nog enigszins veilig te stellen voor nieuwe generaties dreigden hopeloos schipbreuk te lijden onder een haast letterlijk verstikkende deken van verbindingen met het scheikundige element nitrogenium. Totdat de Raad van State het welletjes vond en er een stokje voor stak. En de overheid ...