Lopende projecten en activiteiten worden zo spoedig mogelijk afgerond en, waar nodig, uiterlijk voor 31 oktober overgedragen, meldt O-gen. De gebiedsraad van de coöperatie gaat zich de komende tijd met de leden van O-gen beraden over een nieuwe manier van samenwerken in het gebied. De twaalf medewerkers verliezen hun baan.