Onder aanvoering van Hanneke Lap (VVD) is er dan ook een motie opgesteld en inmiddels ingediend. Zij doet dit, samen met Simone Kennedy (ChristenUnie) en Micheline Paffen (CDA), om ervoor te zorgen dat de gemeente startklaar is voor als de nieuwe wet ingaat. Zo zal de nieuwe inburgeringswet, die per 1 januari 2022 start, de regierol voor de inburgeringstrajecten weer bij de gemeenten neerleggen...