Landelijk werd er al enkele jaren flink over gediscussieerd; moest Nederland afstappen van de traditie en die pieten minder donker maken? Dat vraagstuk bleef lang onbeantwoord en ook in de gemeente Amersfoort sukkelden men met dit vraagstuk. GroenLinks en DENK waren een van de partijen die zich hard maakten voor verandering, waarbij beiden wel aangaven dat dit in goed overleg en met respect moe...