In de eerste week van crisis waren de gevolgen meteen merkbaar. ,,Vanwege het hamsteren was er niet of nauwelijks aanvoer van de supermarkten", vertelt bedrijfsleider Annita van Nieuwenhuizen. ,,Er zat voor ons niets anders op dan eten te kopen; een maatregel waar we slechts in het uiterste geval toe overgaan, want dan ben je snel door je financiële buffers heen. Een pak rijst kost iets meer dan 1 euro, bedenk dat je alles 'maal 520' moet berekenen; zoveel cliënten telt de Voedselbank Amersfoort momenteel." Dat zijn niet alleen individuen, ook gezinnen; in totaal gaat het om ruim 1800 monden.

In de tweede week van quarantaine kregen we opeens veel te veel,,De tweede week liet een tegenovergesteld beeld zien: we kregen opeens veel te veel, van groothandels die aan kantines en bedrijfsrestaurants leveren. Doordat iedereen nu noodgedwongen thuis werkt, kampten deze leveranciers met enorme overschotten die ze ons ter beschikking stelden. Allemaal producten met een beperkte houdbaarheid, dus cliënten mochten zoveel meenemen als ze maar wilden."

AANVOER ZAL TERUGLOPEN De verwachting is dat de aanvoer hierna behoorlijk zal teruglopen. ,,De horeca blijft voorlopig dicht, supermarkten kopen voorzichtiger in. En als de nood dan daardoor aan de man komt, zijn we als Voedselbank aangewezen op financiële steun. Via voedselbankamersfoort.nl zijn werven we donaties van particulieren."

Organisaties als de Protestantse Gemeente Amersfoort en de Lions hebben ook gedoneerd, de Rotary schonk een partij wasmiddelen. Wethouder Cees van Eijck van sociale zaken, heeft toegezegd dat de gemeente Amersfoort borg staat voor broodnodige uitgaven in de crisisperiode; dat is belangrijk voor de continuïteit van de dienstverlening.

Een uitbraak van het virus in het vrijwilligersteam; je moet er niet aan denkenPLOTSELINGE STILSTAND In de afgelopen twee weken meldden zich 27 nieuwe cliënten. Annita: ,,We houden er serieus rekening mee dat het aantal op korte termijn verder zal oplopen, door zzp'ers en mensen met een nul-urencontract, die de dupe zijn van de plotselinge stilstand van de economie. Ze kunnen zich melden met hun NAW-gegevens en krijgen een voedselpakket, zonder dat ze eerst hun financiële administratie moeten overleggen. De drempel naar de voedselbank is voor hen al hoog; we willen de barrières zoveel mogelijk wegnemen."

Een heel ander probleem waar de Voedselbank nog mee te maken kreeg is de plotselinge uitval van vrijwilligers. ,,Tachtig procent van hen is 65-plusser, zit dus in de risicogroep van het coronavirus. Sommigen kozen het zekere voor het onzekere, anderen kregen gezondheidsklachten en moesten thuisblijven. Gelukkig hebben zich spontaan veel Amersfoorters gemeld, zodat we niet hoefden te sluiten. We hebben de uitgifte zo vormgegeven dat cliënten de pakketten kunnen afhalen zonder fysiek contact. Want een uitbraak van het virus in het vrijwilligersteam, je moet er niet aan denken."

door Koos van Noppen

Voedselbankamersfoort.nl
Foto: Voedselbankamersfoort.nl
De eerste week van de landelijke quarantaine moest de voedselbank zelf eten inkopen. 'Dan ben je snel door je financiële buffers heen.'
Voedselbankamersfoort.nl
Foto: Voedselbankamersfoort.nl