Lelieveld is coördinator wolvenmeldpunt bij de Zoogdiervereniging, met een kantoor in Nijmegen. Hij coördineert het onderzoek naar wolven. ,,Ik stuur het team aan dat samen met tientallen vrijwilligers en boswachters in het veld op zoek gaat naar sporen van wolven. We hangen camera's op om wolven in beeld te krijgen. Hierdoor weten wij welke wolven waar ongeveer verblijven.” 

TEGENWERKING Recent nog werd door middel van camerabeelden duidelijk dat de wolf niet alleen op de Noord-Veluwe voorkomt, maar ook rondloopt, of heeft rondgelopen, op grondgebied van de gemeente Ede. Een onderzoek van het Ministerie van Landbouw laat zien dat ongeveer de helft van de Nederlanders wel eens een wolf tegen wil komen in het bos. De kans daarop is niet groot, want de wolf gaat de mens als het even kan uit de weg. 

Wordt hij nooit eens moe van de stevige tegenwerking van mensen die zich niet verdiept hebben in het dier en de leefgewoonten? ,,Nee, het motiveert mij eerder om mensen te willen helpen. Ik snap de emoties die leven en help graag mensen hiermee”, laat Lelieveld weten. Na zijn studies HBO Wildlife Management en een MSc Ecology kon hij direct aan de slag bij een ecologisch adviesbureau en ,,daar heb ik veel geleerd over de wereld van ecologische en landschappelijke advisering.” Daarna heeft hij met zijn vrouw Cynthia Lange het adviesbureau Averti Ecologie opgericht. ,,Mijn passies liggen bij het doen van kwalitatief goed onderzoek en het vinden van de slimme oplossingen voor elke situatie.” Sinds 2017 is hij werkzaam bij de Zoogdiervereniging.

We willen ervoor zorgen dat wolven niet alleen welkom zijn in de natuur, maar ook in de hoofden en harten van mensen.

CONFLICTARM Hij schreef scripties over de wolf en is een steeds belangrijke rol gaan spelen binnen 'Wolven in Nederland'. ,,Wij streven naar een conflictarm samenleven met wolven.” Het is een samenwerking van een groot aantal organisaties, zoals onder meer Natuurmonumenten, FREE Nature, Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, IVN, Wereld Natuur Fonds en de Zoogdiervereniging. 

,,Wij zetten ons in om draagvlak voor de wolf te creëren. Dat doen we door mythes en sprookjes van waarheid te onderscheiden door het geven van voorlichting. Bijvoorbeeld over hoe boeren hun vee kunnen beschermen. Zo willen we ervoor zorgen dat eventuele schade beperkt blijft en wolven niet alleen welkom zijn in de natuur, maar ook in de hoofden en harten van mensen.”

Met enige regelmaat is sinds vijf jaar hier en daar een wolf waargenomen. Drie jaar geleden werd ,,ergens op de Veluwe” een wolf gespot op een foto, sinds de zomer van 2018 leven er territoriale wolven in dit gebied en vorig jaar werden op de Noord-Veluwe de eerste wolvenpups geboren. Het was 150 jaar geleden dat de laatste wolf in Nederland werd waargenomen. 

VERVOLGING Lelieveld kent de historie van de wolf als geen ander. ,,In een ver verleden was er ontzag voor wolven en hun efficiënte jacht, maar gaandeweg zagen mensen wolven steeds meer als bedreiging of concurrent. Wolven werden steeds intensiever vervolgd. Door eeuwen van vervolging verdween de wolf uit ons land. In Gelderland verdween de laatst waargenomen wolf in 1822. Volgens de Conventie van Bern uit 1982 is de wolf een beschermde diersoort en dat leidde tot herstel van de aantallen en het verspreidingsgebied. Zes jaar geleden is in de zin van de Flora- en Faunawet de wolf in Nederland aangewezen als een beschermde inheemse diersoort.” 

Het is volgens Lelieveld niet exact te zeggen hoeveel wolven er in Nederland kunnen leven. ,,Uit modelonderzoek (Room for wolf comeback in the Netherlands) is gebleken dat er ruimte is voor enkele tientallen roedels wolven. Er lijkt met name in het midden en oosten van Nederland ruimte te zijn voor wolven. Of ze hier uiteindelijk ook blijven, is niet met zekerheid te zeggen. Ze zullen zelf besluiten of ze er gaan leven.”

door Gerard van Wijk