Waarom vertrek je? Ben je moe gestreden en murw gebeukt?
,,Moe ben ik niet, maar ik zie wel wat cynisme opkomen. Een zekere verzuring. Na een tijdje weet je te veel. Kijk - als leraar Maatschappijleer aan het Vathorst College vertel ik mijn leerlingen van 4-havo hoe in Nederland de parlementaire democratie in elkaar steekt. Dat is hier goed geregeld, beter dan in veel ande...