Deelvervoer wordt als weinig flexibel beschouwt; het vereist dat zowat elke kilometer van tevoren moet worden gepland. Hierdoor dreigt een tekort aan parkeerplaatsen in het Hogekwartier. Indien meerdere huishoudens één auto delen, is er minder behoefte aan parkeerruimte. Daar is ook van uitgegaan bij de aanleg van de laatste buurten. Volgens DENK zijn er in het Hogekwartier in plaats van zo’n 1...