Dit schrijft het college van b & w aan de gemeenteraad. Geothermie behoort tot de alternatieve, schone warmtebronnen die op termijn aardgas moeten gaan vervangen. Andere duurzame alternatieven zijn bijvoorbeeld wind- en zonne-energie. Enkele bedrijven hebben van Den Haag een vergunning gekregen om binnen de gemeente naar geothermie te gaan speuren.