Een onderzoek van de lokale SP lijkt zwart-op-wit aan te tonen dat de corporatie heeft gelogen. In ieder geval werden er tegenstrijdige signalen gegeven. De socialisten kregen een brief in handen van de Alliantie aan bewoners van Jericho. (Om privacy-redenen zijn hierop persoonlijke gegevens zwart gemaakt.)