In deze brief aan de gemeenteraad benadrukt het college ook dat een onderzoek naar het reilen en zeilen van het buurthuis nog niet is afgerond. Maar kennelijk is de situatie zó ernstig, dat burgemeester en wethouders het noodzakelijk vonden om de raadsleden alvast te informeren. Ook al is natuurlijk het zomerreces aangebroken.