Toch bestaat de kans dat de ActiefPremie en het Mantelzorgcompliment intact blijven. Een meerderheid wil namelijk laten uitzoeken hoe er 8,5 ton kan worden bezuinigd op het ‘sociaal domein’. De indieners van de eerdere moties zag liever dat dat de alternatieven worden gevonden in andere sectoren. Ook stelden ze voor om hiervoor alvast toekomstige coronagelden apart te leggen. Een meerderheid zi...