Het begon ermee dat de Individuele Inkomenstoeslag voor alleenwonenden werd verlaagd van 420 naar 250 euro per jaar, en voor alleenstaande ouders van 540 naar 174 euro per jaar. Dit zijn verlagingen van respectievelijk 40 en 70 procent. In een begeleidend schrijven legt de gemeente Amersfoort uit dat er sprake is van ‘een iets lager bedrag’. Het zou gaan om 1500 gedupeerden. De Amersfoortse bij...