Het is maar een minuscule ingreep op het uitgestrekte gebied van de voormalige vliegbasis. Maar wel een illustratieve. Een bestaand betonnen fietspad wordt hier omgelegd om recreanten weg te houden bij een aangewezen rustgebied. Het is in het noordelijke deel van de vliegbasis, direct ten zuiden van de kerosineheuvel. Daarmee is een aanpassing gedaan in het eerder vastgestelde padenplan voor he...