Tuinstra, die 81 jaar is geworden, nam in september vorig jaar afscheid van het museum dat ze tien jaar lang had geleid. Haar taak werd overgenomen door een andere actieve senior: Bets Beltman, tevens bestuurslid van de lokale SP. Tuinstra was wegens haar broze gezondheid niet langer in staat het vrijwilligerswerk voort te zetten.