Saillant detail is dat de gemeente op haar website tot voor kort meldde dat een nieuwe ID-bewijs kan worden aangevraagd als een oude binnen een maand verloopt. Maar met de langere wachttijd, zou een inwoner dus tijdelijk zonder kunnen komen te zitten, terwijl in ons land sinds 2005 wel een identificatieplicht geldt. Inmiddels is die tekst verwijderd.