De gepubliceerde misdaadcijfers zijn afkomstig van het bureau Regionale Veiligheidsstrategie (RVS) en in dit rapport staan de belangrijkste trends van de afgelopen jaren. Zoals geschreven is een stijging te zien, maar het is niet alleen maar kommer en kwel in de gemeente. Zo daalde het aantal drugsgerelateerde misdrijven en ook waren er aanzienlijk minder zakkenrollers actief.

CILINDERTREKKEN VAAK SUCCESVOL Een groot probleem voor de gemeente Amersfoort en de politie zijn de hoeveelheid woninginbraken. Dit wordt een ‘high-impact crime’ genoemd en het oplossen ervan heeft bij de politie prioriteit. Toch was er ten opzichte van 2018 een stijging te zien. Zo waren er in 2019 in totaal 635 inbraken; 3 procent meer ten opzichte van 2018. Volgens de politie heeft dit te maken met het feit dat criminelen vaker gebruik maken van cilindertrekken. Deze vrijwel geluidloze manier van inbreken wordt nauwelijks opgemerkt en daarom slaagt gemiddeld 65 procent van de pogingen om een huis in te komen. 

Amersfoort lijkt landelijk in trek bij inbrekers. Het aantal geregistreerde woninginbraken per 1000 inwoners in Amersfoort ligt veel hoger dan in de regio. Ook in vergelijking met steden in dezelfde grootte, valt Amersfoort uit de toon met een hoog aandeel woninginbraken.

Het aantal drugsgerelateerde misdrijven daalde en ook waren er aanzienlijk minder zakkenrollers actief

PER WIJK Bewoners van Amersfoort-Noord kunnen opgelucht ademhalen. In deze wijken wordt volgens de statistieken het minst ingebroken en ook de wijken Nieuwland en Hooglanderveen vallen positief op. Ook in Rustenburg worden relatief weinig misdrijven geregistreerd. In het gehele kalenderjaar 2019 vonden in De Berg-Noord de meeste woninginbraken plaats. Op de tweede plaats staat Schuilenburg en het Vermeerkwartier staat op de derde plek. Een opvallende constatering is het gegeven dat de wijk De Koppel in 2018 erg populair was onder inbrekers, maar dat zij deze wijk nu links laten liggen.

MINDER BEDRIJFSINBRAKEN Er is een flinke daling te zien in het aantal geregistreerde bedrijfsinbraken. In 2011 was er een piek van 542 aangiften, maar in 2019 waren dit er nog ‘maar’ 170.

GEWELD In de gemeente Amersfoort is er een dalende lijn te te zien bij de geregistreerde geweldsdelicten. In 2008 waren er 1320 aangiften en afgelopen jaar bleven de meldingen steken op 619. Ongeveer de helft van alle geweldsincidenten betreft een mishandeling en bij een kwart gaat het om een bedreiging. In 2019 waren er in Amersfoort tien (gewapende) overvallen, 51 zedendelicten en waren er zeven straatroven. Mogelijk liggen de aantallen hoger, maar de politie meldt dat in sommige gevallen geen aangifte wordt gedaan.

GEWELD MET NAME IN DE STADSKERN De meeste geweldsdelicten vonden plaats in de stadskern van Amersfoort. Dit heeft vooral te maken met het uitgangsgebied. Eén op de vijf geweldsmisdrijven (in totaal 139) vonden daar plaats. Ook de wijken De Koppel en Kruiskamp scoren hoog als het gaat om geweldsdelicten.

AUTOKRAKEN In het kalenderjaar 2016 kreeg de politie 767 meldingen van autokraken binnen en dit aantal werd teruggedrongen tot 569 in 2017. De afgelopen twee jaar is dit echter weer toegenomen en de teller staat in 2019 op 642. Dat is een stijging van 5 procent ten opzichte van 2018. Een kwart van de inbraken vond plaats in het centrum van Amersfoort. Daar nam de politie 151 aangiften op. De wijken Kruiskamp, Bergkwartier en Hooglanderveen waren voor dit delict populair onder criminelen. Bij de kraken was het de dieven vooral te doen om ingebouwde navigatiesystemen.

(Artikel gaat verder onder de afbeelding.)


Politie Amersfoort

FRAUDE Sinds 2015 is te constateren dat er veel meer online fraude is en dit is in Amersfoort niet anders. Zo waren er 894 incidenten, waarbij het voor het merendeel computerfraude betrof. Hierbij moet gedacht worden aan het niet leveren van bestelde artikelen of diensten (533 zaken).

VOORUITBLIK In 2020 wordt verwacht dat de cijfers positiever uitvallen. Dit heeft vooral te maken met het gegeven dat veel mensen thuis werken in verband met de coronacrisis en daardoor hebben woning-inbrekers minder kans van slagen. Wel wordt verwacht dat het aantal meldingen over jeugdoverlast sterk zal stijgen, iets wat nu al geconstateerd wordt.

door Jeroen van der Veer