Versobering sportcomplex Hogeweg

Voorpagina

Nadat vorig jaar bleek dat het nieuwe sportcomplex niet meer binnen het afgesproken budget gerealiseerd kon worden, is nu het Programma van Eisen aangepast. Het voorstel wordt binnenkort voorgelegd aan de gemeenteraad. ,,Het is logisch dat de versobering voor de verenigingen een teleurstelling was. Ik heb ze zelf ook gebeld”, vertelt Buijtelaar. Het aangepaste voorstel is gebaseerd op de ambities van de gemeenteraad, het beschikbare budget en overleg met vertegenwoordigers van sportverenigingen en exploitant SRO.

AMERSFOORT - Het college van burgemeester en wethouders heeft de plannen voor het sportcomplex in het toekomstige Hogekwartier versoberd. Alfons van Wijk van AZ&PC schoonspringen noemt het ‘verontrustend’ dat de 5-meter duiktoren uit de plannen is geschrapt. Volgens het college blijft breedtesport en sport op topniveau ook in de nieuwe plannen mogelijk. ,,Ons belangrijkste doel blijft dat we zoveel mogelijk Amersfoorters willen kunnen laten sporten”, aldus wethouder Hans Buijtelaar. door Margreet van den Broek

De aanpassingen in het programma van eisen betreffen het eenvoudiger uitvoeren of laten vervallen van diverse algemene functies. Zo worden kleed- en bergruimten verkleind en komt er geen krachtsportruimte. De belangrijkste aanpassing aan het 25-meterbad bestaat uit het laten vervallen van het 5-meterspringplatform. Voor het schoonspringen blijven 3-meterspringplanken beschikbaar. ,,Dit is het benodigde basisniveau”, aldus het college.

Alfons van Wijk van AZ&PC schoonspringen bestrijdt dit. ,,Amersfoort was ooit de eerste plaats in Nederland met een overdekt torenbad met een 10-meter duiktoren. Een 5-meter toren is een minimale vereiste voor het beoefenen van de schoonspringsport in een stad met 150.000 inwoners.” Volgens Van Wijk levert het niet plaatsen van een 5-meter toren bovendien geen grote bezuiniging op, omdat het bassin voor een 3-meterplank even diep moet zijn.

In het 50-meterbad zijn de wijzigingen beperkt waardoor het bad volgens het college geschikt blijft voor zwemtrainingen en -wedstrijden op topniveau. Van Wijk: ,,Tien banen zijn alleen noodzakelijk voor Olympische zwembaden en zijn echt niet veel efficiënter dan bij acht banen. De twee extra banen zorgen er namelijk voor dat de prijs van het badwaterhuur met omhoog moet, wat voor de verenigingen steeds moeilijker is op te brengen. Voor het extra brede bad is ook geen ruimte in het Hogekwartier. Parkeerplaatsen moeten hierdoor duur ondergronds gebouwd worden. “

De aanpassingen aan de sporthal bestaan uit het verkleinen van de haloppervlakte en het aantal tribuneplaatsen. Marktpartijen worden in het aanbestedingstraject uitgedaagd zoveel mogelijk (nu vervallen) opties alsnog binnen het budget toe te voegen.Het college wil voor investeringen in duurzame maatregelen juist extra geld vrij maken.Uit berekeningen is gebleken dat deze aanvullende investering in 15 jaar kan worden terugverdiend.

Buijtelaar benadrukt dat het laatste woord aan de gemeenteraad is. ,,Wij hebben een voorstel neergelegd op basis van onze afwegingen. Het staat de raad vrij om er nog mee te schuiven als daar aanleiding toe is.”

Als de raad akkoord gaat met het voorstel kan de aanbesteding voor het sportcomplex in gang gezet worden. Als alles volgens planning verloopt zal er rond de zomer van 2014 een ontwikkelaar gekozen worden die het sportcomplex realiseert. De start bouw is dan in het najaar van 2105. Uiteindelijk zal het sportcomplex begin 2017 gereed zijn.

advertentie
advertentie