ABC-cluster’

Voorpagina

Als het aan het gemeentebestuur ligt worden basisscholen De Wiekslag en De Windroos en speeltuin Het Vogelnest in Liendert opnieuw ingericht. Op de huidige locatie van De Windroos moet een ABC-cluster verrijzen, waarin de beide scholen, kinderopvang, een ontmoetingsruimte en een sportzaal worden samengebracht. Verder moet de speeltuin worden geïntegreerd in het nieuwe schoolplein dat tevens bedoeld is als ontmoetingsplein in de wijk. Of zoals de gemeente het verwoordt: een multifunctioneel cluster waar kinderen, hun ouders en wijkbewoners met plezier komen. Op de vrijkomende kavels van De Wiekslag en Het Vogelnest is woningbouw gepland.

AMERSFOORT - Een groep van dertig tot vijftig alleenstaande, kwetsbare ouderen die nu nog gebruikmaakt van wijkcentrum De Groene Stee, wordt de dupe het nieuwe ABC-cluster dat in Liendert wordt gerealiseerd. Zij dreigen tussen wal en schip te vallen. Die zorg uitte inspreker Kees Quaadgras dinsdagavond tijdens De Ronde. door André van der Velde

Volgens Quaadgras, betrokken bewoner van Liendert en oud-journalist, vragen veel verontruste buurtbewoners zich af wat er in de ABC-school van de centrale ontmoetingsplaats terechtkomt. Hij wees in dat verband op het ‘Rustenbrug-debacle’ , waar eerder een vergelijkbaar ABC-cluster is gerealiseerd. ,,Dat cluster heeft ook een ontmoetingscentrum voor de wijk, maar in de praktijk is dit gebied het territorium van de school. En die wil overdag geen inmenging van activiteiten van wijkbewoners met schoolse bezigheden.’’

Een tweede inspreker, Riekje Hoffman stelde dat het beoogde cluster vooral gericht lijkt op onderwijs, de kinderen op die school en hun ouders. ,,Alleen de buitenruimte en het toezicht op de speelgelegenheid is iets voor omwonenden. Zij zijn ook niet bij de totstandkoming van deze plannen betrokken geweest.’’

Quaadgras pleit daarom voor de realisatie van aparte ruimte voor wijkwelzijn en wijkontmoeting ter vervanging van De Groene Stee. ,,Momenteel maken 300 ouderen per week gebruik van De Groene Stee als plek waar ze cursussen kunnen volgen, terecht kunnen met psycho-sociale problemen, kunnen vergaderen voor wijkorganisaties, tentoonstellingen kunnen organiseren of eenvoudigweg laagdrempelig andere wijkbewoners kunnen ontmoeten.’’ Zo´n aparte ruimte zou alleen de nodige basisvoorzieningen moeten hebben - wc, verwarming, een eigen ingang - evenals een beheerder. ,,Maar dat hoeft allemaal niet zo gek veel te kosten als je het afzet tegen de prestigeprojecten die de gemeente wil neerzetten.’’

Hofman wees de raadsleden er dinsdagavond ook nog op dat De Groene Stee in 2014 dichtgaat en dat de opening van het ABC-cluster gepland staat voor de tweede helft van 2015. ,,Het risico bestaat dus van een gat van één jaar en mogelijk zelfs twee jaar.’’

BPA-fractievoorzitter Hans van Wegen reageerde daarop heel stellig. ,,Het is klip en klaar dat eerst de oplevering moet plaatsvinden van de ABC-school en dat pas daarna De Groene Stee kan worden gesloten. Het kan niet zo zijn dat de bewoners een jaar zonder ontmoetingsruimte zitten.’’

Onderwijswethouder Menno Tigelaar bleef erbij dat De Groene Stee in 2014 dichtgaat en wees op vormen van maatschappelijke overname van het wijkcentrum. ,,En als dat niet gebeurt zal voor de activiteiten elders een plek in de wijk worden gevonden.’’

advertentie