‘Stad moet keuze maken voor toekomst EVA’

Voorpagina

In het eerste scenario blijft de lokale omroep een basissubsidie krijgen van de gemeenten Amersfoort en Leusden. Binnen die organisatie werken geen betaalde krachten en worden alle werkzaamheden gedaan door vrijwilligers. Nadeel hiervan is volgens Tariverdi dat dat ten koste kan gaan van de stabiliteit van de organisatie en de kwaliteit en inhoud van de programmering.

Interim-voorzitter legt functie vervroegd neer AMERSFOORT - De stad moet een keuze maken wat voor een omroep Omroep EVA in de toekomst moet worden. Dat stelt interim EVA-voorzitter Arya Tariverdi. In zijn onlangs aan de gemeenteraad gepresenteerde toekomstvisie schetst hij twee scenario’s voor de lokale omroep vanaf 2013. door André van der Velde

Binnen het tweede scenario werken drie betaalde krachten bij EVA, die samen zorgen voor een professionele continuïteit. Tariverdi gaat ervan uit dat de gemeente dan een jaarlijkse bijdrage moet geven van minimaal 250.000 euro. De omroepvoorzitter stelt dat zijn bestuur, de vrijwilligers en de aanleverende bedrijven voor het tweede scenario zijn. ,,Het is nu aan het stadsbestuur om straks een keuze te maken voor kwaliteit of bezuiniging.”

Na de presentatie van de toekomstvisie liet Tariverdi weten eerder dan gepland te zullen te stoppen als voorzitter van EVA. Hij zou per 1 januari stoppen, maar zal nu plaatsmaken zodra er een opvolger is. ,,Ik deed het voorzitterschap onbezoldigd en moest alles zelf betalen. Dat is niet erg, want ik deed het voor de stad, maar het kost zo wel veel tijd en geld”, licht hij toe. ,,Daar komt bij dat ik als zelfstandige, directeur van ATP Film Company, gewoon ook veel tijd moet investeren in mijn bedrijf. Dat begon te botsen. Ook begon ik het aan mijn gezondheid te merken; ik deed meer dan goed voor mij was.”

Een andere reden om het voorzitterschap neer te leggen is dat Tariverdi genoeg heeft van beschuldigingen van belangenverstrengeling, onder meer geuit in e-mails aan het college van B en W en gemeenteraadsleden en gepubliceerd op de website van onder meer De Stad Amersfoort.nl. ,,Ik kreeg van een zeer klein groepje kortzichtige Amersfoorters het verwijt dat ik twee petten op had, dat ik de functie vervulde met het oog op ATP.” Het raakt hem diep. ,,Ik heb heel veel tijd, apparatuur en faciliteiten in EVA gestoken, en dan krijg je dit soort dingen...” Tariverdi beseft dat het gaat om een kleine groep mensen, ex-medewerkers van EVA, die met wrok omkijken. ,,Ik was er ook niet om vriendjes te maken, maar om EVA te redden. Zij gunnen EVA kennelijk geen succes. Dat is hele sneu voor al die vrijwilligers die heel hard hun best doen om weer mooie programma’s te maken.”

Tariverdi beklemtoont geen zinkend schip te verlaten. ,,In tegendeel. We hebben veel op de rit gekregen. Tijdens de zomer was het puinruimen en zorgen dat er weer een werkbare situatie zou ontstaan. Nu is de omroep weer financieel gezond. Er is geen gevaar meer voor een faillissement. Verder is de organisatiestructuur weer op orde. Er zijn nieuwe vrijwilligers bijgekomen met de juiste expertise en achtergrond om goede programma’s te maken. En”, vervolgt hij, ,,vanaf september is de radio- en televisieprogrammering weer op gang gekomen. Er ligt nu dus een stevige nieuwe basis om omroep EVA verder uit te bouwen.”

advertentie