EnecoTour mogelijk weer naar Amersfoort

Voorpagina

De Stichting Wieler Promotie Amersfoort (SWPA) is al begonnen met de voorbereidingen voor een etappe van de Eneco Tour in Amersfoort in 2013, maar heeft te maken met een financiële onduidelijke situatie. De provincie Utrecht stelt geen sportsubsidies meer beschikbaar. De gemeente Amersfoort zou ongeveer de helft van het benodigde bedrag kunnen bijdragen via de subsidie voor grootschalige sportevenementen, maar stelt strikte voorwaarden. Zo moet de SWPA vóór 1 september de subsidie hebben aangevraagd, met daarbij een intentieverklaring van sponsoren.

SWPA wil actievere rol gemeente AMERSFOORT - De Stichting Wieler Promotie Amersfoort (SWPA) wil in 2013 opnieuw een etappe van de EnecoTour naar de Keistad halen. Met de succesvolle edities uit 2009 en 2011 in het achterhoofd is daar vanuit de organisatie van de EnecoTour al enthousiast op gereageerd. De SWPA heeft echter te kampen met financiële onzekerheid, die volgens bestuurslid Gert-Jan Nederend vooral wordt veroorzaakt door de terughoudende houding van de gemeente Amersfoort. door Margreet van den Broek

,,Er is hier sprake van een kip-ei situatie. Sponsoren nemen in hun afweging mee hoe de gemeente zich opstelt en hoe groot het belang is voor de stad”, aldus Nederend. Een verzoek van de SWPA om in een informeel voorgesprek de mogelijkheden te bespreken, is in een formele brief afgewezen vanuit de gemeente.

De gemeente heeft de subsidieregeling voor grootschalige evenementen onlangs aangepast om het mogelijk te maken om subsidie aan te vragen in het jaar voorafgaand aan een evenement. ,,Deze aanpassing is juist gekomen naar aanleiding van verzoeken van organisaties om tijdig duidelijkheid te hebben over een bijdrage van de gemeente. Daarbij is het belangrijk dat de verschillende organisatoren van evenementen een gelijke behandeling krijgen. Iedereen heeft tot dezelfde datum de gelegenheid om een aanvraag in te dienen en het college gaat niet voorafgaand daaraan in gesprek met kandidaat-organisatoren”, aldus woordvoerder Anke Hendriks.

Ook over het verzoek aan Burgemeester Bolsius om net als in 2011 zitting te nemen in het comité van aanbeveling, valt voor 1 september nog niet te praten. Nederend had gehoopt op een wat meer coöperatieve opstelling vanuit het gemeentebestuur. ,,We hebben de gemeente niet alleen nodig om de aanvraag te toetsen, maar we zullen ook met elkaar moeten meedenken en samenwerken om er weer een groot succes van te maken.”

Volgens de SWPA stelt de gemeente Amersfoort zich met deze houding ‘uniek’ op ten opzichte van andere etappeplaatsen, waar de gemeente vaak zelf het initiatief neemt om de EnecoTour binnen haar grenzen te halen. ,,De EnecoTour staat in de top 4 van landelijke sportevenementen en brengt de stad volop nationale en internationale publiciteit. Ook is aangetoond dat in 2011 de subsidie ruim vier keer zoveel heeft opgeleverd aan lokale inkomsten, onder meer voor de horeca”, aldus Nederend.

In 2009 organiseerde de SWPA de afsluitende tijdrit en in 2011 de proloog van de EnecoTour. Beide etappes verliepen succesvol en trokken 30.000 enthousiaste bezoekers en veel vertegenwoordigers van de (inter-)nationale pers. De voorbereidingen voor 2013 gaan voorlopig gewoon door. ,,Zolang het financieel niet teveel risico oplevert, gaan we er voor. Vooral sponsoren moedigen wij aan zich te melden”, aldus Nederend.

advertentie