Gesprekken met ChristenUnie pas na de Kerst

Voorpagina

Behalve uitbreiding van de coalitie met de ChristenUnie als vijfde partij, is een andere mogelijkheid verder te gaan met de huidige vier collegepartijen. Op dit moment bezetten die 22 zetels in de gemeenteraad. De vijfde wethouderszetel zou dan mogelijk worden opgeëist door de VVD. In verband met vakanties zijn de onderhandelingen nu gepland in de week tussen Kerst en Oud en Nieuw.

Ex-BPA raadslid Sieta Koet naar GroenLinks AMERSFOORT - De onderhandelingen met de ChristenUnie over collegedeelname zijn uitgesteld tot na de kerstdagen. De fracties van VVD, D66, Groen Links en CDA hebben vorige week woensdagavond wel gesproken over wat er moest gebeuren na het vertrek van de Burger Partij Amersfoort (BPA) uit het college van b en w. Maar de VVD wilde donderdagavond eerst intern overleggen over hoe het verder moest en of er wel een vijfde partij moest worden toegelaten tot het college. Ex-BPA-raadslid Sieta Koet is overgestapt naar GroenLinks. door John Spijkerman

,,De VVD vroeg zich af of er met de komst van Kees Kraanen geen sprake was gewijzigde omstandigheden’’, vertelt D66 fractievoorzitter Pim van den Berg. Met de komst van Kraanen is de VVD met zeven zetels de grootste partij. Zelf zegt Van den Berg geen voorkeur te hebben voor een coalitie met de ChristenUnie erbij of één waarbij de VVD twee wethouders leert. ,,Cruciaal is of een vijfde partij het coalitieprogramma kan onderschrijven.’’ Van den Berg ziet ook voordelen in een coalitie met ChristenUnie. ,,Met de Christen-Unie heb je misschien een betere balans in het college en heb je meer balans bij de sociale paragraaf in het akkoord.’’ Veel ruimte om zichzelf te profileren in het nieuwe college krijgt de ChristenUnie niet. ,,De ‘backbone’ van het coalitie-akkoord moet overeind staan. Ze mogen niet tornen aan de Westtangent, de economische agenda of het Beekdal.’’

GroenLinks fractievoorzitter Hiske Land vindt dat er nu eerst met de ChristenUnie moet worden gesproken. Ze bevestigt dat er sprake was van enige irritatie van de andere collegepartijen met de opstelling van de VVD. ,,Je hebt een traject uitgestippeld en daar moet je je aanhouden’’, vindt Land. Dat traject is volgens haar kijken naar de uitbreiding van het college met een vijfde partij. Mocht iedereen het erover eens zijn dat die onderhandelingen niet het gewenste resultaat opleveren, kan er ook naar andere mogelijkheden worden gekeken.

Het voormalig BPA-raadslid Sieta Koet stapt over naar GroenLinks. Vorige week maakte Koet bekend uit de BPA-fractie te stappen. ,,Alle partijen hebben me benaderd, maar ik kies voor GroenLinks. Ik ben milieukundig opgeleid. De zorg gaat me na aan het hart en het welzijn in Amersfoort. Ik ga voor groen in Amersfoort en ben tegen het geweld van asfalt.’’ Met de overgang van Koet naar GroenLinks krijgt deze fractie zes raadszetels.

VVD-fractievoorzitter Manfred Vogels ontkent dat er sprake zou zijn van irritatie bij de andere coalitiepartijen. Vogels vertelt dat hij na de gemeenschappelijke gesprekken van woensdagavond, behoefte had om een dag later ‘een toetsmoment in te lassen met zijn eigen VVD-fractie’. De uitkomst van dat ‘toetsmoment’ is dat er nu eerst verder wordt gepraat met de ChristenUnie. Vogels maakt nog eens duidelijk dat de manoeuvreerruimte in de onderhandelingen bijzonder klein is. Dat geldt zeker voor de westelijke ontsluiting en het groene Beekdal. ,,Het vertrekpunt van de onderhandelingen is het oude collegeakkoord.’’

advertentie