Afbeelding

Excellent worden was een kunst, excellent blijven een bijzondere prestatie

Overig Deel je nieuws

De havo-afdeling van het Farel College in Amersfoort heeft opnieuw het predicaat Excellent ontvangen. Deze erkenning werd op maandag 27 juni verstrekt tijdens een bijeenkomst in de aula van school door een vertegenwoordiger van de jury Excellente Scholen. Ook wethouder Fatma Koser Kaya van de gemeente Amersfoort was hierbij aanwezig.

 

Beoordeling en waardering onderwijs

Op Nederlandse scholen wordt op uiteenlopende manieren gewerkt aan goed onderwijs. Op sommige scholen leidt dat tot onderwijs van bijzondere kwaliteit. Scholen kunnen zich aanmelden bij de jury Excellente Scholen voor een erkenning van die kwaliteit en waardering voor de inzet en prestaties.

Bij de beoordeling komen de volgende kwaliteitsaspecten aan de orde:

• visie op leren en ontwikkelen;

• (door-)ontwikkelen onderwijs;

• (coherente) aanpak;

• kwaliteitszorg;

• externe gerichtheid en kennisdeling.

 

Lovend juryrapport

In het rapport van de Jury Excellente Scholen staat over de havo-afdeling van het Farel College onder andere:

De jury vindt het mooi om te zien dat vanuit het centraal stellen van de leerling, ook de medewerkers in beweging komen en het cyclisch leren als uitgangspunt nemen. De ontwikkelambities van de school laten zien dat er een gezonde kwaliteitscultuur is waarin deze manier van werken de ruimte krijgt om verder te groeien.

De school richt zich duidelijk op intrinsieke motivatie. De jury vindt het mooi om te zien dat de visie, waarin de leerling de ruimte moet krijgen en nemen, leidt tot concrete doelen. 

Het valt de jury in positieve zin op dat de leerlingen die zij spreekt unieke leerroutes op school heel normaal vinden. Dit bevestigt het beeld dat persoonlijk leren op het Farel College vanzelfsprekend is.

Het is te waarderen dat onder zowel leerlingen als medewerkers erkende ongelijkheid mag bestaan en dit gedifferentieerde aanbod vanuit een gezamenlijke aanpak leidt tot ruimte voor leerlingen én medewerkers om zich vanuit eigen capaciteiten en interesses te ontwikkelen.

Het portfolio is een goed voorbeeld van hoe het excellentieprofiel in de school wordt toegepast

en welke cultuur van een steeds terugkerende pas op de plaats bijdraagt aan de ontwikkeling van leerlingen en medewerkers. Daarnaast waardeert de jury het hoe intensief de school maatschappelijk bewust handelt en zich wil inzetten voor de samenleving.

 

Teamprestatie

Tijdens de feestelijke uitreiking werd door medewerkers en leerlingen van het Farel College gevierd dat de havo-afdeling opnieuw excellent bevonden is. Afdelingsleider Nienke Stolk zegt hierover het volgende: 

“Excellent worden was al een kunst, maar er is afgelopen jaren misschien nog wel harder gewerkt om ook excellent te blijven. Om goed onderwijs te blijven geven en om het verder te verbeteren. We bedanken onze leerlingen omdat zij open staan voor het mooie onderwijs dat we hier op school bieden. Ook heel veel dank voor de tomeloze inzet van alle collega’s op het Farel. Door hen voelen de leerlingen zich gezien.”

advertentie
advertentie