Afbeelding
Gerard Hilhorst

De Baldakijn zien tijdens Sacramentsdag

Overig Deel je nieuws

Sacramentsdag is een hoogfeest dag binnen de katholiek kerk. Het is het “Hoogfeest van het heilig lichaam en bloed van Christus”. Dit wordt gevierd op de 2e zondag na Pinksteren. 

Op dit feest wordt gevierd dat Jezus Christus zichzelf onder de gedaante van brood en wijn aan de gelovigen wil geven als voedsel en voortdurend onder de mensen wil blijven door middel van zijn waarachtige tegenwoordigheid in de geconsacreerde offergaven. De eerbied die in de Katholieke Kerk voor de geconsacreerde heilige Hostie bestaat, wordt op deze feestdag tot uitdrukking gebracht. 

Dit jaar wordt Sacramentsdag gevierd op zondag 19 juni 2022 in de Sint Martinus kerk te Hoogland. Na de heilige mis wordt de heilige Hostie in de monstrans geplaatst en is er een processie door de pastorie tuin. Tezamen met het St. Martinus koor, de muziekvereniging Sint Caecilia, Jeugdkoor Sint Martinus, bruidjes en jonkers volgen de gelovigen de stoet naar rust altaar, alwaar het allerheiligst aanbeden wordt.

“Het is een mooie vriendendienst”
Recentelijk spraken we een vrijwilliger. We vroegen hem waarom we dit vieren. Hij vertelde ons: “Eigenlijk wordt dit gevierd op de donderdag ervoor en dan zie je eigenlijk het feest van het lichaam en bloed van Christus. Hier in Hoogland en elders vieren we dit altijd op een zondag.” Op de vraag wat zijn taak is vertelt hij: “Op dit moment weet ik het nog niet wat ik moet doen op deze dag. Maar zoals het er nu uit ziet zal ik lopen met de kaarsen of met het wierook.”  

“Voor mij is het meer een traditie” 
Inmiddels doet hij al een jaren mee en de vraag is wat hij hiervan vindt en daarop geeft hij de reactie: “Ja dat is een hele goeie vraag. Voor mij is het meer een traditie dan het te maken heeft met het katholieke geloof. Maar ik kan mij heel goed voorstellen dat diepgelovige parochianen daar ontzettend veel steun en kracht en spiritualiteit uit halen.  

“Deze dag goed in ere moet houden”

Tot slot vragen we hem of in zijn ogen sacramentsdag kunnen plaatsen als een stukje cultureel erfgoed in Hoogland. “Ik vind niet zozeer de processie daartoe behoren, maar wel de Sint Martinuskerk. De kerk is voor velen parochianen het middelpunt en een bekend middelpunt in Hoogland. Maar zij hebben ook veel lief en leed gedeeld in deze kerk. Ik vind ook dat deze dag goed in ere moet houden, want als je iets gelooft dan moet je dit ook uitdragen. En dan is sacramentsdag heel belangrijk daarin en dan moet je deze dag zeker blijven doen. Voor mij betekent deze dag dat ik een mooie vriendendienst kan geven aan deze geloofsgemeenschap. 


Alle gelovigen van de Parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort en anderen zijn van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. De eucharistieviering vangt aan om 9:00 uur met daarna de processie. De voorgangers zijn pastor Mauricio Meneses en diaken Antoon van Gaans.

advertentie
advertentie