Ontzorgen voor woningmarkt

Ondernemend

AMERSFOORT - Dankzij de expertise en servicegerichtheid is Woonvast behalve voor opdrachtgevers als beleggers en woningcorporaties het uitgekiende aanspreekpunt voor de vrije sector verhuur.

Een discipline die de afgelopen jaren een belangrijk bestanddeel is geworden van de activiteiten, naast maatgesneden advisering en verkoop. Met het nodige ondernemerschap heeft Barry Démoed, directeur van Woonvast, de laatste jaren geanticipeerd op ontwikkelingen van de woningmarkt. En zeker die van huurwoningen. „Als de vastgoedmarkt zich in stenen gaat interesseren om een vast rendement te krijgen, zien zij ons als interessante partij voor de verhuur doordat ons bedrijf diep geworteld zit in de stad en haar directe omgeving," steekt Démoed van wal. „Zo mogen we onder meer Bouwinvest, de Alliantie en ASR rekenen tot onze opdrachtgevers."

Linda Ridderhof en Kirsten de Veer vormen in het representatieve en eigentijdse kantoorpand aan de Stadsring het dagelijkse aanspreekpunt voor de verhuur van woningen voor ieders budget. „De laatste jaren slaan steeds meer consumenten de weg in naar een huurwoning," weet De Veer. „De voornaamste reden is de onzekerheid op de woningmarkt en het economische klimaat. Dat heeft het vertrouwen in de koopmarkt sterk beïnvloed, waardoor een huiseigenaar eerder zijn of haar zinnen heeft gezet op een huurwoning. Na verkoop van de eigen woning, wil de betreffende consument voor de overbrugging van deze onzekere tijd het liefst huren en verlost zijn van vaste lasten als OZB en onderhoud. Huren ontzorgt immers. En dat geldt ook in geval de pensioengerechtigde leeftijd wordt bereikt en de kinderen het huis uit zijn. Er breekt dan voor hen een compleet nieuwe levensfase aan. Veel ouderen nemen dan de tijd eens na te denken over hun wooncarrière. Vaak is dan een huurhuis in de vrije sector een comfortabele oplossing."29

Dat de verhuur in de stad en haar nabije regio crescendo gaat, bewijst de vraag naar eengezinswoningen, appartementen van Woonvast. „Uiteraard vraagt de huurder naar een complete woning," weet Linda Ridderhof. „In de verhuur wil men nu eenmaal niet veel investeren, vandaar dat de potentiële huurder vaak bij een bezichtiging eerst kijkt naar de afwerking van de woning. Daarna kijken ze naar de woonruimtes en hoe het uitzicht is. In veel gevallen weet de consument via internet alles over de nabijheid van winkels en andere voorzieningen. Elke werkdag kunnen we een bezichtiging inplannen. In voorkomende gevallen kan dat zelfs op de zaterdag. Ontzorgen begint met servicegerichtheid plus uiteraard een huurwoning zonder verplichtingen. Behalve de huur dan."

Meer infornatie via Woonvast, Stadsring 139, 3817 BA Amersfoort, tel. 033-4221010, www.woonvast.nl of info@woonvast.nl.

advertentie