Weidevogelbeheer infobord
Weidevogelbeheer infobord R. Beukers

Infoavond Eemland300 over biodiversiteit.

Lokaal Deel je nieuws

Hoe kunnen we in het Eemland gebied de biodiversiteit verder vergroten? Kunnen we nog meer doen voor de weidevogels of benutten we reeds alle mogelijkheden? Hoe stimuleren we de komst van kruidenrijke graslanden?

Al deze vragen komen aan bod tijdens een digitale gespreksavond, georganiseerd door Eemland300, over biodiversiteit.

Datum: Dinsdag 16 november, via ZOOM, van 19.30 tot 21.45.

Op deze avond vertelt landschapscoördinator Walter Jaaltink over zijn ervaringen in de regio Kromme Rijn. Op welke manier heeft hij de biodiversiteit in het gebied kunnen bevorderen en verbeteren. Wat is er al bereikt en hoe ziet de toekomst eruit?

Gert-Jan Elbers presenteert de activiteiten van de agrarische vereniging Collectief Eemland.

De boeren van het Collectief Eemland zorgen, samen met tientallen vrijwilligers, voor de bescherming van weidevogelnesten. Door hun inspanningen is het Eemlandgebied gegroeid tot een zeer succesvol broedgebied voor de weidevogels.

Sinds een paar jaar zetten de boeren in het voorjaar tientallen greppels op hun land onder water, zodat de voedselsituatie voor de weidevogels flink wordt verbeterd. Het aantal plas-drasprojecten is sterk gegroeid. Het Collectief heeft nu 82 plas-drasprojecten bij de boeren.

Aanvullend op deze plas-drasprojecten worden nog diverse maatregelen ingezet om het broeden van de weidevogels te ondersteunen. Met de inzet van de modernste drones worden de broedgebieden gemonitord door vrijwilligers.

Eemland300 doet in nauwe samenwerking met Collectief Eemland proeven met het beheer van bermen (en het beheer van graslanden), om de soortenrijkdom te vergroten. De boeren zijn eveneens bezig met experimenten rond kruidenrijke graslanden, daarbij worden percelen geplagd en opnieuw ingezaaid met een mengsel van grassen en kruiden.

Met deze gespreksavond geven we een overzicht van activiteiten in Kromme Rijn en Eemland. Uiteraard is er tijdens de gespreksavond volop gelegenheid om vragen te stellen en suggesties door te geven. De presentaties van beide inleiders worden gefilmd, zodat belangstellenden ze ook nog later kunnen terugkijken.

Je kunt je voor deze gespreksavond aanmelden op onze site:

https://eemland300.nl/gesprek-over-biodiversiteit/

advertentie