Nazorg borstkanker in Nederland een lappendeken
Nazorg borstkanker in Nederland een lappendeken Unsplash / Afrit20

Nazorg borstkanker in Nederland is een lappendeken

Lokaal Deel je nieuws

Ieder jaar staat de hele maand oktober wereldwijd in het teken van aandacht voor borstkanker. Bij deze wereldwijde actie zijn duizenden organisaties betrokken. Marlies Schoenmakers (Healing Heart Yoga), Irene Corzilius (Corzilius Coaching en Anita Schimmel (Stichting Bratelle) vroegen een aantal deskundigen in het werkveld hoe de nazorg in Nederland is georganiseerd.

Michel Daenen, directeur oncologisch nazorgcentrum, Huis aan het Water, zegt het volgende hierover:  “Het belang van goede nazorg is wat mij betreft duidelijk, daar is geen onderzoek meer voor nodig, er is al veel onderzoek gedaan en de cijfers zijn voor handen. Zo ervaart 86% tijdens en na de behandeling tegen kanker, vermoeidheidsklachten. Ook werkt 88% niet of minder vanwege kanker. De nazorg in Nederland is gefragmenteerd. Wat ik zie is een lappendeken van wat er allemaal kan, dat is allemaal (nog) niet goed georganiseerd en gefinancierd. Nu moeten we gaan doen!”

Dr. E.J.P. (Ernst) Schoenmaeckers, Chirurg in het Meander MC in Amersfoort: “Borstkanker is helaas nog steeds de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. De behandeling hiervan wordt gelukkig wel steeds beter. Een gevolg hiervan is dat er elk jaar weer meer mensen zijn die een vorm van behandeling van borstkanker hebben ondergaan of nog steeds behandeld worden. Veel van deze mensen ondervinden nog dagelijks gevolgen van deze behandeling. Traditioneel zijn de controles (follow up) van deze patiënten met name gericht geweest op het (zo vroeg mogelijk) opsporen van eventueel terugkeren van de kanker. Dit blijft natuurlijk belangrijk maar er zal mijns inziens ook steeds meer focus komen op het welbevinden van mensen na de behandeling. Zo zal er bijvoorbeeld meer aandacht moeten zijn voor geestelijke en ook lichamelijke klachten die door de behandeling of door het hebben van kanker zijn ontstaan.”

Edith Bakker (GZ Psycholoog): “Na het doormaken van een ernstige ziekte en het volgen van een intensieve behandeling is het zoeken naar een nieuw (emotioneel) evenwicht. Het wordt nooit meer zoals voor de ziekte. Deze aanpassing kost tijd en dat is normaal. Toch kan het prettig zijn om in deze fase ondersteuning te hebben om het contact met je lichaam te herstellen, een nieuw emotioneel evenwicht te vinden, te bepalen wat je wilt behouden van voor de ziekte en wat je wilt of moet veranderen. De combinatie van yoga en psychologie kan hierin een waardevolle aanvulling zijn.”

advertentie