Emile roemer in de Jeruzalembuurt

Lokaal nieuws

Op vrijdagmiddag 7 maart bracht Emile Roemer een bezoek aan de Jeruzalembuurt in de Amersfoortse wijk De Koppel. Deze naoorlogse wijk, met karakteristieke sociale huurwoningen van net na de oorlog, wordt opnieuw met sloop bedreigd.

Roemer sprak langdurig met de vertegenwoordigers van de bewonersgroep die zich sterk maken voor behoud van deze buurt. Talloze bewoners kwamen op de landelijke SP-leider af om te vertellen hoezeer zij zich zorgen maken over de toekomst.

In Amersfoort is de SP de enige partij die zich sterk maakt voor de toekomst van Jeruzalem. In 2005 voerde de SP ook al actie voor behoud van deze buurt met uitstel van de sloopplannen als uitkomst.

Inmiddels heeft woningcorporatie De Alliantie opnieuw plannen die gaan in de richting van sloop. Samen met de bewonersgroep is de SP direct in actie gekomen.

Het overgrote deel van de buurtbewoners wil persé niet dat Jeruzalem gesloopt wordt. Veel mensen wonen er al jarenlang en zijn erg bij de buurt betrokken. Iedereen kent elkaar en waar het kan wordt er voor elkaar gezorgd.

Toen de SP de sloopplannen in de gemeenteraad aan de orde stelde vonden alle andere partijen dat we maar rustig af moesten wachten totdat De Alliantie haar plannen had uitgewerkt.

Emile Roemer ruimde veel tijd in voor de gesprekken met de bewoners. Op zijn verzoek werd de wandeling door Jeruzalem zelfs uitgebreid. Veel bewoners lieten hun verontwaardiging blijken en vonden volop begrip bij de SP-leider.

In Den Haag maakt de SP zich al jaren sterk voor behoud van de sociale woningbouw. Op vele plaatsen in het land worden betaalbare huurwoningen gesloopt en vervangen door duurdere huizen. De SP heeft zich steeds tegen deze praktijken verzet. Terwijl de wachtlijsten voor sociale huurwoningen verder oplopen is sloop en ook verkoop van dit soort woningen ontoelaatbaar.

Na afloop van zijn bezoek aan Jeruzalem ging Emile Roemer naar de Varkensmarkt om daar de nodige winkelende Amersfoorters te ontmoeten en te overtuigen van de noodzaak om vooral nu SP te stemmen.

advertentie