Een Weggeeftuin geef je niet zomaar weg

Lokaal nieuws

De Gemeenteraad van Amersfoort is er in de roerige verkiezingstijd in geslaagd tenminste één beladen dossier van de agenda af te voeren. Moties om de Weggeeftuin te behouden, op basis van het huuraanbod in het Haalbaarheidsonderzoek van de vrijwilligers, hebben het niet gehaald.

Gaandeweg de avond begon ik mij meer en meer te verbazen over de inhoud van de argumentatie van diverse partijen. Unaniem zijn zij in hun lof over de maatschappelijke waarde van beide burgerinitiatieven en de niet aflatende inzet van de burger.

In Amersfoort echter regeert echter het ‘marktconforme’ denken, ook als het burgerinitiatieven betreft. Wijkcentra als ’t Middelpunt en het Klokhuis zuchten onder de last van de bijna niet op te brengen huur en exploitatiekosten. En ook een Weggeeftuin die geen inkomsten genereert zal substantieel moeten bijdragen aan het huishoudboekje van de gemeente.

En daarmee heeft onze stad een nieuwe primeur, die het verdient landelijk breed op de kaart gezet te worden. Die campagne kan vergezeld gaan van de slogan: “Ook vrijwilligerswerk heeft een prijs”, en bedient zich van de volgende redenering. Met het afschaffen van gesubsidieerde zorg+welzijn basisvoorzieningen in de buurt is het noodzakelijk dat de burger deze lacunes gaat opvullen. Dat noemen we de ‘kanteling binnen het sociaal domein’.

Omdat het echter diensten betreft, die ook gebruik maken van overheidsvoorzieningen als gebouwen of grond, moet daar wel voor betaald worden. Die betaling dient marktconform te zijn om precedentwerking te voorkomen en een te grote toestroom aan nieuwe burgerinitiatieven in te dammen. Zo blijven alleen de echte ‘buurtgekken’ over, die uit eigen zak de door hen gewenste voorzieningen blijven betalen. Immers de gebruiker betaalt.

Deze operatie verkopen we met aansprekende slogans als ‘Wij laten de regie los’ en ‘Een actieve overheid maakt ernst met de facilitering van burgerinitiatieven’.

Kunt u het nog volgen? Ik zag het gisteren gebeuren!

Mijn advies aan de betrokken burger: blijf met jouw initiatief in buurt of wijk op een zo groot mogelijke afstand van het gemeentehuis, als beste garantie om een duurzaam initiatief te ontwikkelen.

advertentie