Fietsers vergeten bij argumentatie tegen eenrichtingsverkeer in Leusder- en Vermeerkwaritier

Lokaal nieuws

Met de kop ‘Over veel zaken is niet nagedacht’ begint het artikel tegen het instellen van eenrichtingsverkeer op een aantal hoofdwegen in het Leusder- en Vermeerkwartier. Stedenbouwkundige Tom de Wit heeft helaas zelf ook niet goed nagedacht. Hij is een belangrijke groep verkeersdeelnemers vergeten: de fietser en voetganger. Deze hebben wel profijt van het instellen van eenrichtingsverkeer voor het gemotoriseerde verkeer.

Veel hoofdwegen in het Leusder- en Vermeerkwartier zijn te smal voor het huidige verkeersaanbod: parkeren aan een of twee zijden van de weg, fietsers en auto’s in twee richtingen. Veel fietsers ervaren deze wegen als onveilig. Het instellen van eenrichtingsverkeer voor gemotoriseerd verkeer kan de veiligheid voor fietser en voetganger fors verbeteren. En er zijn veel fietsers, in Amersfoort wordt 50% van alle verplaatsingen korter dan 5 km per fiets afgelegd.

Tom de Wit denkt alleen maar aan verplaatsingen per auto, naar school met de auto, naar de winkel met de auto en naar de kerk met de auto. Binnen de wijk is de fiets een prima alternatief voor veel van dit soort autoritten. De fiets is binnen de wijk sneller, geeft geen parkeer problemen en houdt de wijk leefbaarder.

Over het straat aanzicht met een aantal borden meer kunnen de meningen verschillen. Als we echt terug willen naar het karakter van de dertigerjaren wijk, dan moeten we het aantal auto’s in de straat terugbrengen.

Over een fiets onderdeel heeft Tom de Wit wel nagedacht, het twee richtingen fietsverkeer op de rotonde. Dit heeft echter niets te maken met het instellen van eenrichtingsverkeer voor gemotoriseerd verkeer. Twee richtingen fietsverkeer op een rotonde heeft ook niet de voorkeur van de Fietsersbond, maar is een gevolg van de aanleg van twee-richting fietspaden, die meestal worden aangelegd om geld te besparen. De rotonde eenrichting maken voor de fietser zal weinig effect hebben, veel fietsers pakken de kortste weg.

Stedenbouwkundige De Wit laat een sterk staaltje jaren 80 auto-denken zien. Voor het gemak vergeet hij het langzaam verkeer, de fietser en voetganger. Door het instellen van eenrichtingsverkeer voor auto’s verbetert de verkeersveiligheid voor deze groep.

Met de lokale verkiezingen voor de deur wordt dit een interessante test voor de politiek. Volgt de politiek de automobilist die voor een kort ritje door de wijk moet gaan omrijden, of neemt de politiek het op voor de voetgangers en fietsers, in andere woorden: autolobby of duurzaamheid?

advertentie