Een vaste locatie voor Hondensportvereniging Amersfoort.

Lokaal nieuws

Het ziet er naar uit dat Hondensportvereniging Amersfoort (HSVA) binnenkort voor de tweede keer binnen een paar jaar moet verhuizen naar een andere locatie. Reden is dat de buren hockeyclub AMHC op het veld dat HSVA in gebruik heeft een extra kunstgrasveld wil aanleggen. Of er voor HSVA een alternatieve locatie is, of waarheen HSVA verplaatst wordt is nog maar de vraag. De VVD vindt dat er op korte termijn duidelijkheid moet komen voor HSVA; hoe lang kan de vereniging nog op de huidige accommodatie blijven en naar welke locatie wordt de vereniging verhuisd.

De Hondensportvereniging Amersfoort (HSVA) maakt een aantal jaren gebruik van een accommodatie aan de Barchman Wuytierslaan naast Hockeyclub AMHC. Voordien maakte HSVA gebruik van het terrein aan de andere kant van de Barchman Wuytierslaan waar de Rugbyclub zit. HSVA maar moest daar vertrekken, omdat de Rugbyclub een tweede veld nodig had en even later ook de American Football vereniging van die locatie gebruik ging maken. Vorig jaar heeft AMHC aangegeven een zesde veld aan te willen leggen. De beoogde locatie is de accommodatie van HSVA. De Hondensportvereniging heeft een tijdelijk huurcontract met de SRO.

HSVA is een sportvereniging met zo'n 350 leden en het ledenbestand groeit. Om een goede accommodatie te beheren is het allesbehalve wenselijk dat de vereniging elke paar jaar naar een andere locatie moet verhuizen. Voor het doen van investeringen is het van belang dat de vereniging zicht heeft op een plek met een langduriger verblijf. De VVD vindt dat HSVA recht heeft op de duidelijkheid en dat als de vereniging verplaatst moet worden het college zich moet inspannen een andere geschikte locatie voor HSVA te vinden waar de vereniging zich langdurig kan vestigen. Bijvoorbeeld daar waar een andere sportvereniging door teruglopend ledenbestand minder veldcapaciteit nodig heeft.

In overleg met de SRO is geopperd dat de HSVA gebruik gaat maken van de accommodatie waar ook Hondensportclub De Volharding gebruik van maakt. Het bestuur van de HSVA voelt niet veel voor deze optie. Door de verschillende trainingsvormen is er volgens het bestuur van HSVA een grote kans op bijtincidenten.

Raadslid Henk-Jan Barske heeft schriftelijke vragen aan het college gesteld om duidelijkheid over de accommodatie van HSVA te krijgen.

advertentie