IJsbaantje Hoogland klaar voor schaatsplezier

Informatie

HOOGLAND - In tegenstelling tot voorgaande jaren kan er weer geschaatst worden bij het ´moerasje´ aan de Molenweg. Vroeger liet de gemeente voor het invallen van de vorstperiode het riet snoeien en het waterpeil verhogen, zodat een natuurlijk schaatsbaantje ontstond. Maar de laatste jaren gebeurde dat niet, waardoor bij vorst slechts een klein deel als natuurijs kon worden gebruikt en de schaatspret werd bedorven door rietstoppels en andere begroeiing. VVD-raadslid Bert van der Werff maakte zich er sterk voor om het terrein in de wintermaanden als ijsbaan te kunnen gebruiken. Eind 2011 stelde hij het college er vragen over. Niet tevergeefs, zo blijkt. ,,Dit najaar werd, zonder vragen, het terrein gereed gemaakt. ‘’ Inmiddels ligt er ook een schaatsbaantje. ,,Als zaken fout gaan, wordt dat breed uitgemeten, maar als kleine ingrepen, die het leefgenot kunnen verhogen goed gaan, mag dat ook wel eens gezegd worden’’, vindt Van der Werff.

advertentie