Afbeelding
GGD

Gezondheidsonderzoek regio Utrecht van start

Zorg

AMERSFOORT GGD regio Utrecht (GGDrU) start eind september 2020 een gezondheidsonderzoek onder inwoners in de leeftijd van 18 jaar en ouder. Dit onderzoek bestaat uit een vragenlijst over de gezondheid van inwoners in de regio. Het onderzoek wordt elke vier jaar uitgevoerd. Eind september ontvangen 108.000 willekeurig gekozen inwoners uit 26 Utrechtse gemeenten een brief met daarin de uitnodiging om een (digitale) vragenlijst in te vullen. Resultaten van het onderzoek gebruiken gemeenten en GGD voor het lokale gezondheidsbeleid.

De vragenlijst bestaat uit vragen over gezondheid, leefgewoonten en woonomgeving. Denk hierbij aan vragen over bijvoorbeeld roken, lichamelijke klachten, corona, bewegen en psychische problemen. Met de resultaten uit het onderzoek kunnen gemeenten en GGD samen activiteiten organiseren om de gezondheidssituatie te verbeteren. Ook helpt het onderzoek om het gezondheidsbeleid van gemeenten zo goed mogelijk te laten aansluiten bij wensen van de inwoners. Om een goed beeld te krijgen van de gezondheidssituatie, is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen die zijn uitgenodigd, de vragenlijst invullen.

RESULTATEN De resultaten van het gezondheidsonderzoek deelt GGDrU medio 2021 op de website: www.ggdatlas.nl. Door samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) levert het onderzoek ook informatie op over de gezondheid van heel Nederland. Voor het onderzoek worden de gegevens gecombineerd met informatie die het CBS van andere organisaties krijgt, bijvoorbeeld over bevolkingsopbouw. GGD’en, RIVM en CBS geven hiermee een beeld over de gezondheid van Nederlanders. 

LEEFSTIJLPROFIEL Inwoners die de digitale vragenlijst hebben ingevuld, kunnen aan het einde van het onderzoek een persoonlijk leefstijlprofiel inkijken. Het leefstijlprofiel geeft tips over gezondheid op basis van de gegeven antwoorden. Ook is hier meer informatie te vinden over gezondheid en leefgewoonten.

Mensen die geen uitnodiging hebben ontvangen maar wel mee willen doen aan onderzoeken van de GGD kunnen zich opgeven voor het inwonerspanel van GGD regio Utrecht, via: www.panelggdru.nl. Zij ontvangen dan ongeveer vier keer in het jaar een online vragenlijst. Hierin staan vragen over gezondheid en kan bijvoorbeeld een mening gegeven worden over het beleid en de zorg in de gemeente.

Meer informatie over het onderzoek is te vinden op www.ggdru.nl/gezondheidsonderzoek2020

advertentie
advertentie