Afbeelding
Keistadnieuws

Openbare weg De Brand door onbekenden afgesloten

Verkeer en vervoer

AMERSFOORT Op kantorenpark De Brand langs de A1 wordt openbare weg ‘De Brand’ met regelmaat aan beide zijden met een hek afgesloten. Aan weerszijden van de weg liggen parkeerplaatsen. Op de Leusderweg bleek een vergelijkbare situatie in het verleden niet toegestaan. Hoe zit dat?

,,We hebben gezien dat er een soort hekwerk aanwezig is dat handmatig kan worden geopend, het is niet op slot. We weten niet waarom het hek is geplaatst en wie dat heeft gedaan”, laat een woordvoerder van de gemeente weten. ,,We kunnen enkel speculeren dat de eigenaar van de parkeerplaats het hek heeft geplaatst.”

De parkeerplaats zelf heeft geen openbaar karakter, maar is eigendom van het bedrijf Piet Klerkx. De rijbaan die door de parkeerplaats loopt is in eigendom van de gemeente en heeft daarmee een openbaar karakter.

Volgens verordening fysieke leefomgeving is het verboden zonder voorafgaande vergunning van het college van B&W een openbare plaats of een gedeelte van een openbare plaats anders te gebruiken dan de publieke functie daarvan. Een dergelijke vergunning wordt geweigerd, indien het beoogde gebruik gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van die openbare plaats. Op basis van deze bepaling zou de gemeente dus handhavend op kunnen treden. ,,We krijgen tot nu toe geen vragen, meldingen of klachten die aanleiding geven om te handhaven op de huidige situatie.”

De parkeerplaats aan de Leusderweg had in het verleden een openbaar karakter. Daardoor was het de beheerder van de parkeerplaats niet toegestaan deze af te sluiten en te voorzien van parkeerautomaten. De slagboom en parkeerautomaten zijn destijds op last van de gemeente verwijderd, omdat de eigenaar daarvoor niet de benodigde vergunningen kon overleggen.

Afbeelding
advertentie