Afbeelding
Provincie Utrecht

Provincie past plan snelfietsroutes aan na inbreng belanghebbenden

Verkeer en vervoer

AMERSFOORT Naar aanleiding van de inbreng van belanghebbenden en aanwonenden van de snelfietsroute Amersfoort-Utrecht, heeft de provincie Utrecht het plan op diverse punten aangepast. 

Dit laat zij weten in de zogeheten Antwoordnota, die op haar website te vinden is. In totaal kwamen 301 opmerkingen binnen over de route.

Zo zullen er drempels worden aangelegd op de Paltzerweg om de verkeersveiligheid te vergroten. Daarnaast zal bijvoorbeeld de Beaufortlaan geen fietsstraat wordt en zullen de parkeerplaatsen en inritten in Bilthoven waterdoorlatende verharding krijgen waardoor het regenwater direct weg kan stromen.

advertentie