Zangeres Henriette Feith, een van de artiesten/organisatoren die een seizoen moeten overslaan.
Zangeres Henriette Feith, een van de artiesten/organisatoren die een seizoen moeten overslaan. Music on Chairs

Aegtenkapel: volgend jaar weer beschikbaar voor lokale initiatieven

Politiek

AMERSFOORT De Sint Aegtenkapel is niet beschikbaar voor concerten en andere evenementen die door externe partijen worden georganiseerd. Dit geldt echter alleen voor het seizoen 2022 - ’23. De oorzaak is personeelstekort: de verantwoordelijke medewerker heeft ander werk gevonden.

Jeroen de Valk

Bovendien werkt theater Flint - met wie de concerten worden geprogrammeerd - aan een ‘Flintmeerjarenvisie’. Daarin moet een oplossing worden gevonden voor de hoge kosten van de historische locatie: denk aan de energiekosten. In het seizoen 2023 - ’24 zijn externe partijen weer welkom.

In deze krant klaagden de organisatoren van de klassieke concertenseries A Classic Friday Night Out en Music on Chairs dat ze er niet meer terecht kunnen. Andere podia in de stad zouden geen volwaardig alternatief bieden.

WETHOUDER Harold Warmelink, directeur van theater Flint, wil geen commentaar leveren aan deze krant; hij wijst voor een reactie naar een artikel met zijn wederwoord in AD Amersfoortse Courant. Wel geeft hij aan dat er contact is geweest met cultuurwethouder Fatma Koser Kaya - via ‘ambtelijk overleg’ - en GroenLinks. Raadslid Ida Bromberg van de Groenen stelde vragen over dit onderwerp aan Koser Kaya bij de raadsvergadering van 21 juni.

COALITIEVORMING In AD Amersfoortse Courant stelt Warmelink: ,,Wij willen de kapel ook juist voor lokale makers tegen een gereduceerd tarief kunnen aanbieden.’’ Om dat financieel rond te krijgen, is zijn hoop gevestigd op het nieuwe college van b & w, dat momenteel vorm moet krijgen.

De Amersfoortse fractie van de ChristenUnie mailt naar de verslaggever dat ernaar wordt gestreefd om nog vóór het zomerreces de formatie af te ronden. Het zomerreces gaat in op woensdag 5 juli. Mocht dit niet lukken, dat organiseert de ChristenUnie een bijeenkomst die zal plaatsvinden op zaterdagochtend 2 juli. De CU werd te elfder ure uitgenodigd om deel te nemen aan de coalitiebesprekingen na het afvallen van Amersfoort2014, eind mei.

advertentie
advertentie