Partij van de Arbeid Amersfoort stelt schriftelijke vragen aan het college over gelijke kansen voor jongeren
Partij van de Arbeid Amersfoort stelt schriftelijke vragen aan het college over gelijke kansen voor jongeren Q. van den Berg

Partij van de Arbeid Amersfoort stelt schriftelijke vragen aan het college over gelijke kansen voor jongeren

Politiek Deel je nieuws

PvdA fractievoorzitter Keskin constateert dat niet alle jongeren even makkelijk meekomen in de huidige situatie, per school zitten er gemiddeld 14 kwetsbare kinderen zonder school en begeleiding thuis. Ook vraagt de PvdA hoeveel jongeren gebruik hebben gemaakt van ondersteuning, bijvoorbeeld laptops die door de gemeente zijn aangeboden of ruimtes die de scholen aanbieden. Daarnaast vraagt de PvdA of de jongeren wel op de juiste manier worden bereikt. Zijn bijvoorbeeld digitale kanalen zoals een app onderzocht?

Naar aanleiding van “Coronaspiegel: verkenning mogelijkheden effecten op langere termijn” constateert Keskin dat er per school 14 kwetsbare kinderen zonder school en begeleiding thuis zitten. Keskin wil van het college weten wat het totale aantal in onze gemeente is. Deze kinderen lijken in Amersfoort niet dezelfde begeleiding te krijgen als normaal, de vraag is hoe zij nu wél worden geholpen.

De PvdA vraagt het college of alle kinderen gebruik kunnen maken van de door de gemeente aangeboden laptops en/of door de scholen gefaciliteerde ruimtes? Zo ook kinderen met hoger opgeleide ouders. Ook wil de PvdA weten welke kinderen niet zijn bereikt. Wat doet de gemeente om hen toch op de rit te helpen?

Aanleiding is dezelfde notitie "Coronaspiegel", hierin wordt de mogelijkheid van een achterstand bij kinderen met laagopgeleide ouders beschreven. Keskin concludeert dat dit voor alle kinderen geldt. Voor hoger opgeleide ouders met voldoende vierkante meters, kamers en technische middelen thuis, is het moeilijk de kinderen thuis te begeleiden. Voor kinderen uit grote gezinnen, wonende in krappe woningen en zonder de benodigde technische middelen en begeleiding van de ouders, is het moeilijk bij te blijven.

Keskin ziet ook dat de gemeente Rotterdam gebruik maakt van applicaties (apps) bij de begeleiding van jongeren. WhatsApp is enkel gericht op communicatie, de door Rotterdam ingezette apps richten zich op begeleiding. Bovendien leert dat jongeren beter te bereiken zijn via een app dan in een telefoongesprek of in persoonlijk contact. De PvdA vraagt of de onze gemeente dergelijke digitale middelen al inzet om onze Amersfoortse jongeren te ondersteunen. Zo niet, is het College bereid deze methodiek te onderzoeken?

De PvdA vindt het belangrijk dat iedereen over gelijke kansen beschikt. Juist nu zijn gelijke kansen onder jongeren extra belangrijk, onderwijs en begeleiding zijn de basis voor een goede toekomst. Voor ieder individu.

advertentie