Afbeelding
Pixabay

Raadsleden: 'Amersfoort dreigt ondemocratische stad te worden'

Politiek

AMERSFOORT Amersfoort2014 is boos op het college van b & w en dan vooral op verkeerswethouder Hans Buijtelaar. Volgens wethouder mogen vragen over de Westelijke Rondweg alleen nog maar in schriftelijke vorm worden ingediend. Dit is in tegenspraak met de regels over het functioneren van een gemeenteraad. Wethouders dienen mondeling aanspreekbaar te zijn. Daarom heeft de fractie vragen ingediend óver het stellen van vragen.

Jeroen de Valk 

Raadslid Ben Stoelinga (Amersfoort2014) mailde naar De Stad Amersfoort dat zijn fractie ‘het zat is’ dat het college zich steeds ‘arroganter en zelfs badinerend uitlaat’ over bepaalde raadsleden. En dat terwijl die raadsleden toch zijn gekozen om het college te controleren. Officieel beslist de gemeenteraad en voert het college van burgemeester en wethouders de besluiten uit. 

Door alleen nog schriftelijke vragen te accepteren, ‘ontneemt de wethouder het recht van raadsleden om inlichtingen door mondelinge vragen te verkrijgen’. Hij concludeert: ,,Amersfoort is op deze wijze op weg om een ondemocratische stad te worden. De oppositie wordt stelselmatig geschoffeerd (…).’’ 

VRAGEN-OVER-VRAGEN-OVER-VRAGEN Achter deze kwestie gaat een lange geschiedenis schuil. Stoelinga diende eind vorig jaar ook al eens vragen-over-vragen in; dit aangezien veel epistels van zijn fractie te laat of ontwijkend werden beantwoord. Stoelinga vroeg en kreeg een overzicht van alle raadsvragen die in de laatste jaren werden ingediend. Volgens de gemeentelijke site amersfoort.nl geschiedt de beantwoording ‘zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen twintig dagen’. 

In 2018 werd dertig procent van de raadsvragen op tijd beantwoord en in 2019 nog maar twintig procent. Aangezien de beantwoording van deze vragen-over-vragen ook al op zich liet wachten, kwam Stoelinga met wat vermoedelijk een unicum was in de Nederlandse politiek: vragen-over-vragen-over-vragen. Die werden overigens weer wél op tijd beantwoord. 

MUSEUM OUD AMELISWEERD Destijds speelde onder meer de MOA-kwestie: de kater na het mislukken van het Museum Oud Amelisweerd. De Westelijke Rondweg is nog zo’n zaak waarin oppositiepartijen waaronder Amersfoort2014 zich vastbijten. Wat het college betreft, is dit kennelijk geen serieus onderwerp van discussie meer. Toegeven: een meerderheid van de raad besloot dat die rondweg er mocht komen, en vorig jaar gingen op grote schaal de werkzaamheden van start. Bomen werden gekapt, grond werd onteigend. 

Stoelinga vindt niettemin dat de activiteiten kritisch mogen worden gevolgd. Dat wordt hem niet in dank afgenomen (premiumlink). Uit een collegebericht van wethouder Buijtelaar sprak ergernis over de vragenstellers, die alle antwoorden toch maar in twijfel zouden trekken. Amersfoort2014 benadrukt dat het ‘niet aan het college, maar aan de raadsleden is op welke wijze er vragen worden gesteld’. 

Zijn fractie wil weten: ,,Hebben volgens dit college raadsleden het recht om antwoorden van het college op gevraagde inlichtingen in twijfel te trekken? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat is dan het probleem? (…) Is het college het met mij eens dat raadsleden zelf bepalen welk instrument zij inzetten om hun informatie te vergaren?’’ De vraag of ‘het politieke oordeel van de vragenstellers’ hierin een rol mag spelen, acht hij onzinnig: ,,De gemeenteraad is nu eenmaal een politiek orgaan.’’ 

INPUT/OUTPUT De nieuwste rondweg-vragen hebben betrekking op de cijfers en berekeningen die ten grondslag liggen aan de Westelijke Rondweg. Het college verwacht veel verkeer in dit deel van de stad en vindt daarin de rondweg noodzakelijk. Menno Fousert (fractieleider Amersfoort2014) en Rob Molenkamp (Lijst Molenkamp) willen weten: waar komen die gegevens vandaan? Welke input leidde tot welke output? 

Volgens de wethouder zijn deze vragen niet te beantwoorden. Buijtelaar lijkt ook ontevreden te zijn over de discussie. In de afgelopen maanden schreef hij herhaaldelijk dat er geen sprake meer zou zijn van ‘een technische uitwisseling van informatie’ maar van ‘politieke oordeelsvorming’. Oppositieleden zouden er slechts op uit zijn om munitie tégen de rondweg te vergaren.

advertentie