eikenprocessierupsen
eikenprocessierupsen Noah Boyer

Voorrang in de bestrijding van de eikenprocessierups

Politiek Deel je nieuws

In de afgelopen raadsvergadering is de motie van Noëlle Sanders (Lijst Sanders) om voorrang te geven aan de bestrijding van de processierups bij mensen met een allergische reactie met een meerderheid aangenomen. De motie is aangenomen met steun van ChristenUnie (CU), Pvda, BPA, SP,Amersfoort2014, Lijst Molenkamp en het CDA.

Het gaat hier om mensen die van de rupshaartjes zo’n allergische reactie krijgen dat een doktersbehandeling nodig is en zelfs ziekenhuisopname. Zoveel mogelijk binnenblijven is dan de enige oplossing. Dit overkwam mevrouw Jonkers uit Amersfoort die veel eikenbomen dicht om haar huis heeft staan, die besmet waren met de nesten.  De over de schutting hangende takken maakten dat zij niet in de tuin kon gedurende een groot deel van de zomermaanden.. Ook de kleinkinderen, waar zij en haar man veel op passen, werden hierdoor belemmerd in het buitenspelen.

U kunt bij klachten zich melden bij de gemeente om voorrang te krijgen bij de bestrijding van de eikenprocessierups als u ook kunt aantonen (bijvoorbeeld door een doktersverklaring) dat u hier veel last van heeft. Let wel het gaat hierbij niet om eikenbomen die op particulier terrein staan maar op gemeentegrond

Noëlle Sanders van Lijst Sanders heeft in haar motie ook gevraagd om bekendheid hieraan te geven in de huis-aan-huisbladen en bij gezondheidscentra/huisartsen zodat mensen hiervan op de hoogte worden gebracht.

advertentie