Afbeelding
Foto Pixabay

De kans op ongevallen, verzuim en uitval verkleinen met een RI&E

Partnercontent

Veel bedrijven lijken de afgelopen jaren van de ene in de andere crisis te belanden. Ruim twee jaar geleden vreesden velen nog een faillissement, vanwege een mogelijke economische crisis door het coronavirus. Afgelopen jaar was er echter weer sprake van een forse economische opleving. Door de toenemende vraag zitten bedrijven nu met hele andere problemen. Vooral het personeelstekort geeft problemen om producten en diensten te leveren aan klanten.

Personeelstekorten ook in Amersfoort steeds nijpender

Het afgelopen jaar verschenen er diverse berichten in de media over het personeelstekort in de regio Amersfoort. Zo waren er onder andere problemen in de kinderopvang en gehandicaptenzorg, en was er een tekort aan buschauffeurs. Nu het haast onmogelijk is om nieuwe medewerkers te vinden en het verzuim relatief hoog is, wordt het nog belangrijker voor bedrijven om zuinig te zijn op hun huidige personeel. Wat hier een positieve bijdrage aan levert? Dat is een RI&E.

Inzicht in de risico’s die medewerkers lopen

Een RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) helpt om meer inzicht te krijgen in de gezondheids- en veiligheidsrisico’s die medewerkers lopen. Hierbij wordt speciale aandacht besteed aan extra kwetsbaar personeel, zoals zwangere vrouwen en jongeren. Daar blijft het echter niet bij. Een goede RI&E geeft namelijk niet alleen aan welke gevaren gelopen worden, maat ook welke risicobeperkende maatregelen mogelijk zijn. Een goede plan van aanpak helpt ongevallen, verzuim en uitval voorkomen. Hierdoor zijn niet alleen medewerkers productiever en positiever, maar hebben bedrijven minder zorgen over de risico’s en financiële gevolgen.

De verplichting een RI&E op te stellen

Het opstellen van een RI&E heeft dus duidelijke positieve gevolgen voor alle betrokken partijen. Niet vreemd dus ook dat de overheid een RI&E verplicht heeft gesteld bij alle bedrijven waarin in totaal meer dan veertig uur wordt gewerkt. De Arbowet schrijft voor dat ieder bedrijf met personeel een up-to-date document dient te hebben. Komt de Inspectie SZW langs of vindt er een bedrijfsongeval plaats, en is er geen up-to-date RI&E? Dan kan het bedrijf een boete of zelfs proces-verbaal tegemoet zien. 

Voorkomen is beter dan genezen

De meeste bedrijven moeten er momenteel niet aan denken dat er personeel uitvalt. Een zieke medewerker kost dagelijks honderden euro’s, en zorgt voor een hogere werkdruk bij collega’s. Daarnaast kan de nood momenteel zo hoog zijn dat bijvoorbeeld de productie deels stilvalt, of een winkel of restaurant zijn deuren moet sluiten. Om ongevallen, uitval en verzuim zoveel mogelijk te voorkomen, is een goede RI&E echt geen overbodige luxe. Hoewel er wel eens wordt gezegd dat bedrijven zelf een RI&E op kunnen stellen, wordt aangeraden hier een professionele partij voor in te schakelen.

advertentie
advertentie