Afbeelding
afbeelding via Raad van Kerken in Nederland

15 oktober Micha Zondag - sta jij ook stil bij sociale en ecologische (on)gerechtigheid?

28 september 2023 om 21:32 Overig Deel je nieuws

Micha Zondag is een dag waarop duizenden kerken wereldwijd stilstaan bij sociale en ecologische gerechtigheid. De zondag die het dichtst bij Wereldarmoededag (elk jaar op 17 oktober) valt, is Micha zondag – dit jaar dus 15 oktober 2023.

Stichting Micha Nederland organiseert deze dag ieder jaar met daarbij een passend thema. Dit jaar is dat ‘Thuis op plaatsen zonder hoop’ en als ondertitel: ‘klimaatrechtvaardigheid = naastenliefde’. Het gaat er dus over hoe sociale en ecologische gerechtigheid met elkaar verbonden zijn. Doordat we de schepping aantasten en uitbuiten, lijden er mensen. Niet alleen ver weg, maar ook dichtbij. Niet alleen later, ook nu al. Als we onze naasten willen liefhebben, is het nodig dat we respectvol leren omgaan met hun leefomgeving, hun thuis en met de grenzen van wat ons gegeven is.

De klimaatcrisis en andere ecologische crises zijn voor het grootste gedeelte te wijten aan de levensstijl van mensen in rijke landen, en aan systemisch onrecht dat onze levensstijl mogelijk maakt. Ook als christenen in westerse landen leven we vaak van meerdere aardbollen per jaar en dragen we vaak bovengemiddeld veel bij aan CO2-uitstoot en milieuvervuiling. Hoe rijmen we dit met onze Bijbelse opdracht om onze naasten lief te hebben als onszelf?

De Adventkerk (Ringweg Kruiskamp 74) zal in de ochtenddienst van 15 oktober het thema van de Micha Zondag centraal stellen en dit zal in verschillende onderdelen van de dienst naar voren komen. U bent van harte uitgenodigd om deze dienst met ons mee te beleven! Meer informatie & inspiratie is gratis te downloaden via Micha Zondag - Aandacht voor armoede en onrecht in jouw kerk (michanederland.nl)

Micha Nederland is een netwerk van rechtzoekers en rechtbrengers dat net als de profeet Micha kerken wijst op haar opdracht om gerechtigheid te dóén. Micha Nederland gelooft dat juist christenen de opdracht hebben gekregen om te streven naar gerechtigheid en hierin voorop zouden moeten lopen. Zij maakt maatschappelijke thema’s die raken aan onrecht en levensstijl bespreekbaar in de kerk, zodat christenen in beweging komen om recht te brengen, dichtbij én ver weg.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie