Afbeelding
Bibliotheek Eemland

Meer aandacht voor voorlezen door samenwerking ROC en bibliotheek

Onderwijs

AMERSFOORT ROC Midden Nederland en Bibliotheek Eemland gaan samenwerken. Daardoor moet er binnen de opleidingen Pedagogisch Medewerker Kinderopvang en Onderwijsassistent meer aandacht komen voor voorlezen. Tanja Hofland (ROC Midden Nederland) en Karien Postel (Bibliotheek Eemland) ondertekenden donderdag daarvoor de samenwerkingsovereenkomst.

,,Voorlezen blijkt één van de eerste activiteiten te zijn die studenten tijdens hun stage mogen uitvoeren. Maar voorlezen is meer dan een boek pakken en de tekst hardop zeggen. Juist door interactief voor te lezen breng je verhalen tot leven en stimuleer je bij kinderen de taalontwikkeling. Uit onderzoek blijkt dat 75 procent van de studenten voorlezen een uitdaging vindt. Met deze samenwerking willen we als bibliotheek de pedagogisch medewerkers kinderopvang en onderwijsassistenten een boost geven en het voorlezen verbeteren”, aldus Diny Scheper, Specialist VO en MBO bij de Bibliotheek Eemland. 

Om deze terugkerende activiteit een prominentere rol te geven binnen deze twee opleidingen is er een samenwerking gezocht met de Bibliotheek Eemland. ,,Er wordt ingezet op kennis van jeugdboeken, het oefenen van interactief voorlezen, maar ook zeker het eigen leesplezier. Want zien lezen, doet lezen. Deze samenwerking is er om lezen in het onderwijs meer aan bod te laten komen. Lekker en goed lezen heeft impact op alles en alle vakken, denk bijvoorbeeld aan Burgerschap, Ontwikkelingspsychologie en Nederlands. Alles is en wordt taliger”, aldus Jessica Jager, Projectleider VoorleesExpress en leesconsulent (V)MBO en sinds dit project gastdocent aan ROC Midden Nederland voor het Keuzedeel Leesbevordering. 

Dankzij een stimuleringsregeling van stichting Kunst van Lezen hebben ROC Midden Nederland en de Bibliotheek Eemland nu een verdiepende samenwerkingsovereenkomst gesloten. Dankzij deze stimuleringsregeling is er niet alleen ruimte voor interactief voorlezen in de les, maar zijn er ook schrijversbezoeken georganiseerd. Zo vertelden Hans en Monique Hagen alles over hun boeken en over de kunst van het voorlezen.

advertentie
advertentie