Er blijft in de huidige wijken parkeergelegenheid in de nabije omgeving van de woning, maar tweede of derde auto’s zullen op termijn op enige afstand parkeren.
Er blijft in de huidige wijken parkeergelegenheid in de nabije omgeving van de woning, maar tweede of derde auto’s zullen op termijn op enige afstand parkeren. BDUmedia

Gemeente Amersfoort wil meer ruimte voor groen door nieuw parkeerbeleid

31 mei 2023 om 14:34 Natuur en milieu

AMERSFOORT Het college van burgemeester en wethouders wil in de toekomst de openbare ruimte in straten anders inrichten. Er gaat meer ruimte komen voor groene maatregelen en het college streeft naar minder straten vol met auto’s.

Er blijft in de huidige wijken parkeergelegenheid in de nabije omgeving van de woning, maar tweede of derde auto’s zullen op termijn op enige afstand parkeren. Daar moeten wel eerst voorzieningen voor gerealiseerd worden. Ook wil het college investeren in goede voorzieningen voor deelmobiliteit, openbaar vervoer en fietsen Hiermee wil het college het makkelijker maken voor inwoners om andere keuzes te maken in plaats van een (extra) auto aan te schaffen.

Het college legt vier uitgangspunten voor aan de gemeenteraad waarmee aan deze doelen gewerkt kan worden. Als deze uitgangspunten worden vastgesteld, vindt de uitwerking per wijk plaats in overleg met inwoners en bedrijven.

UITGANGSPUNTEN

De eerste stap is om gefaseerd in heel Amersfoort betaald parkeren met vergunningen in te voeren. Daarna wil het college ook de uitgifte van vergunningen in de woonstraten voor tweede of derde auto’s beperken. Maar dan moeten wel eerst alternatieven voor inwoners en bezoekers op orde zijn. Zoals parkeren aan de rand van de stad en een goede verbinding met het OV of de fiets. Daarbij wordt rekening gehouden met inwoners die van de auto afhankelijk zijn vanwege lichamelijke beperkingen of vanwege hun werk. In grote nieuwbouwprojecten in de buurt van het openbare vervoer komt nog maar een heel beperkt aantal parkeerplekken.

Wethouder mobiliteit Tyas Bijlholt: ,,Om onze stad leefbaar te houden voor de toekomstige generaties moet het college keuzes maken. Elke grote verandering gaat samen met reacties en een veelheid aan meningen. Ik hoor verschillende signalen. Bijvoorbeeld van mensen die blij zijn met het voorstel omdat ze hun straat voor meer dan alleen auto’s willen gebruiken. Maar ook van mensen die zich zorgen maken omdat ze voor hun werk, zorg voor anderen of andere redenen niet zonder hun auto kunnen. Ik wil graag benadrukken dat we goed naar alle meningen en geluiden blijven luisteren voor een zo passend mogelijke aanpak. Daarvoor gaan we de gesprekken per wijk aan. Om samen met inwoners en bedrijven de vervolgstappen naar leefbare straten verder uit te werken.”

GESPREKSAVONDEN

De concept uitgangspunten van het parkeerbeleid zijn op 19 en 20 april 2023 tijdens gespreksavonden besproken met inwoners en ondernemers. Naar aanleiding van deze gesprekken zijn delen van het concept voorstel van 6 april nu aangepast.

Vooral uit wijken waar op dit moment geen parkeerprobleem is en waar in de beleving van inwoners ook voldoende groen is, reageerden inwoners. Zij vragen zich af of de maatregelen wel passend zijn voor hun straten en wijken. Om die reden is de uitbreiding van betaald parkeren in het aangepaste voorstel opgedeeld in twee fasen. Dit biedt de mogelijkheid om voor die wijken waar minder urgentie wordt gevoeld te wachten met de implementatie, zonder af te doen aan de ambitie. Ook waren er zorgen over de betaalbaarheid. Daarom is er nu in het aangepaste voorstel een doorkijk gegeven naar de tarievenstructuur voor parkeren op straat.

VERVOLG

Als de uitgangspunten worden vastgesteld, start de uitwerking. Samen met inwoners, organisaties en bedrijven maakt de gemeente een plan waarin duidelijk wordt wat het invoeren van de maatregelen gaat betekenen en wanneer welke regels in zullen gaan. Hiervoor worden gesprekken in de wijken georganiseerd. In de gesprekken vraagt de gemeente naar welke kansen inwoners zien als het gaat om verminderen van het aantal auto’s in straten, wat er in hun wijk nodig is aan alternatieven voor de auto en welke ideeën er al zijn over de invulling van ruimte die op termijn vrijkomt. 

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie