Zonneparken in de regio voorloper op het gebied van biodiversiteit

Natuur en milieu Deel je nieuws

Twee toekomstige zonneparken in Ede en Wageningen gaan een belangrijke
bijdrage leveren aan het behoud van bedreigde wilde planten.
LC Energy, de ontwikkelaar van beide zonneparken, zijn van plan een overeenkomst te
sluiten met Stichting Levend Archief. ,,Deze stichting zet zich in voor behoud van
verscheidenheid aan wilde planten”, vertelt Projectleider Friso Huizinga van LC Energy.
,,Op dit moment worden 500 van de 1500 soorten bedreigd en 70 soorten zijn zelfs bijna
uitgestorven. De zonneparken aan de Haarweg in Wageningen en Nergena in het
binnenveld van de gemeente Ede bieden de mogelijkheid bedreigde soorten in te
zaaien.’’
Het Levend Archief wil inheemse bedreigde soorten veilig stellen door de zaden te
verzamelen, te kweken en in de oorspronkelijke regio’s te verkopen. Het behoud van
zoveel mogelijk planten is belangrijk voor diversiteit en dat is weer essentieel om het
ecosysteem gezond te houden. De zadenbank dient nog een doel. Er zijn steeds minder
insecten. Juist die insecten hebben belang bij bloemen en planten. LC Energy plant de
zaadjes bij aanleg van de zonnevelden. Samen met zaadbedrijven die bij Het Levend
Archief zijn aangesloten wordt bekeken hoe zaden kunnen worden geoogst, voor
toepassingen in de omgeving.
Joop Schaminée, hoogleraar plantenecologie aan de Radboud Universiteit en tevens
werkzaam bij Wageningen Research is enthousiast over het voornemen van LC Energy.
"Door zonneparken in te zetten bij het streven van het Levend Archief naar meer wilde
bloemen en de grotere diversiteit in ons landschap, inheems en van bekende, regionale
herkomst, kan een win-win situatie worden bereikt. Daarmee kunnen deze parken een
bijdrage leveren aan het herstel van onze biodiversiteit."
Beide zonneparken zijn is gesitueerd op grond van Wageningen University & Research.
Daarmee zijn het ideale locaties voor dit project. De resultaten van het inzaaien zullen
worden gemonitord door Wageningen Research samen met lokale natuurorganisaties.

advertentie