Afbeelding ter illustratie.
Afbeelding ter illustratie. Luciano de Graaf

Aanpak ondermijning geen prioriteit bij Gemeente Amersfoort

31 mei 2023 om 12:15 Maatschappelijk

AMERSFOORT De gemeente Amersfoort heeft haar regierol bij de aanpak van ondermijning de afgelopen jaren onvoldoende waargemaakt. Dat blijkt uit een onderzoek van de rekenkamer. Vooral het gebrek aan capaciteit en richtinggevend beleid zorgen ervoor dat de gemeente onvoldoende is opgewassen tegen de uitdagingen waarvoor ze gesteld staat. Daarnaast heeft de gemeente onvoldoende zicht op de aard en omvang van ondermijnende criminaliteit.

Bij ondermijning is er altijd een gronddelict waarmee (veel) geld verdiend wordt en zijn boven- en onderwereld met elkaar verweven. Voor de aanpak van ondermijning is een belangrijke rol weggelegd voor gemeenten. De rekenkamer heeft onderzocht hoe effectief de aanpak van ondermijning van de gemeente Amersfoort is. Daarvoor ging de rekenkamer onder meer in gesprek met gemeentemedewerkers, medewerkers van de politie en het Openbaar Ministerie en woonde een aantal controles bij.

ONVOLDOENDE CAPACITEIT

Uit het onderzoek blijkt dat, gelet op de hoeveelheid werkzaamheden en de omvang van de ondermijningsproblematiek, de beschikbare capaciteit tekortschiet. Qua omvang hebben vergelijkbare gemeenten en kleinere gemeenten in de regio meer formatie expliciet belegd voor de aanpak van ondermijning. Dat betekent dat degenen die zich bezighouden met de aanpak van ondermijning moeten roeien met de riemen die ze hebben. De rekenkamer beveelt aan om de formatiegrootte aan te laten sluiten bij de grootte van de gemeente en de aard van de problematiek.

BELEID

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het voeren van regie op het gebied van veiligheid. Om dit te doen stelt de gemeente het integraal veiligheidsbeleid vast waarin ambities staan beschreven. De rekenkamer constateert dat de uitwerking in uitvoeringsprogramma’s ontbreekt. Dat leidt tot een werkwijze waarbij onvermijdelijk de waan van de dag leidend is. Daarnaast stelt de rekenkamer dat een gevolg van het ontbreken van concreet beleid is dat er geen verantwoording kan worden afgelegd over of doelen gehaald worden.

BEPERKT ZICHT

De gemeente Amersfoort heeft beperkt zicht op ondermijnende criminaliteit in de gemeente. Hierdoor beperkt de aanpak zich tot symptoombestrijding. De rekenkamer concludeert dat de gemeente voor haar informatiepositie vooral op de politie leunt, terwijl gemeenten over talrijke informatiebronnen beschikken die een bijdrage kunnen leveren aan het zicht op de aard en omvang van ondermijning. Dat deze bronnen nog onvoldoende benut worden bij de aanpak van ondermijning hangt deels ook samen met het gebrek aan capaciteit.

CONTROLERENDE ROL

Uit het onderzoek blijkt dat ondermijning geen onderwerp is waar de gemeenteraad zich sterk mee bezighoudt. De raad heeft behalve het vaststellen van het Integraal Veiligheidsprogramma geen beleidsmatige kaders, accenten of prioriteiten gesteld voor de aanpak van ondermijning en er worden nauwelijks raadsvragen over gesteld. De rekenkamer beveelt de raad aan om zich jaarlijks te laten informeren over de aard en omvang van ondermijning en op basis daarvan te bepalen welke accenten er in het beleid moeten zitten.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie