Willem Peuscher van de werkgroep ‘Veilige Kerk’: ,,Niemand wil dat misbruik onder zijn of haar toezicht gebeurt.”
Willem Peuscher van de werkgroep ‘Veilige Kerk’: ,,Niemand wil dat misbruik onder zijn of haar toezicht gebeurt.” BDU

‘Veilige kerk is kerntaak’

Maatschappelijk

AMERSFOORT Nagenoeg overal waar machtsverhoudingen spelen, komt grensoverschrijdend gedrag voor, ook in de kerk. De Protestantse Gemeente Amersfoort (PGA) heeft daarom sinds kort vertrouwenspersonen, beleid en training op het gebied van herkennen en voorkomen van ontoelaatbaar gedrag. 

,,Dat jij en ik er niet vanaf weten, betekent niet dat het niet voorkomt. Er wordt niet altijd ruchtbaarheid aan gegeven. Daarom zijn we met mensen uit alle wijken van de PGA aan de slag gegaan om dit te voorkomen en alles in het werk te stellen om er voor slachtoffers te zijn”, zegt Willem Peuscher, teamleider van de werkgroep ‘Veilige Kerk’ van de PGA. 

PREVENTIEBELEID Samen met zijn werkgroep schreef hij preventiebeleid. Het werd in tien wijkgemeentes besproken en kon rekenen op grote instemming. Onderdeel van het preventiebeleid is dat met vrijwilligers gesproken wordt over hoe je met elkaar omgaat en wat grensoverschrijdend gedrag is. ,,We hebben daarbij een nieuwe gedragscode geschreven en we vragen voor alle vrijwilligers die met kwetsbare groepen werken een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan. Als laatste hebben we twee vertrouwenspersonen gekozen bij wie mensen terecht kunnen met hun verhaal. Zij staan los van de wijken. Maar mensen kunnen ook altijd contact zoeken met SMPR.nl, een landelijke organisatie voor slachtoffers van seksueel misbruik in de kerk. Je vindt het beleid ook terug op de website van de PGA.”

VERTROUWEN Willem vertelt dat er ook vragen waren: ,,Waarom we niet onze mede-kerkleden vertrouwen bijvoorbeeld. Want, vertrouwen is toch de basis van alles? Dan vertel ik dat het hier ook gaat om het vertrouwen dat we kwetsbaren beschermen, zoals kinderen. Zij kunnen zich minder goed verweren, en als er de kans is dat er mensen op je organisatie afkomen die dingen doen die je niet verwacht en niet wilt, dan is het belangrijk om dat te voorkomen. 

Het is onze taak om het leven en alles wat kwetsbaar is te beschermen

Diederiek van Loo, onze stadsdominee, zei eens: ‘Als dit soort dingen gebeuren, is het alsof er een bom in je gemeente afgaat.’ Daarom focussen wij ons ook op het voorkomen van deze situaties en hebben we preventiebeleid gemaakt. We weten dat het niet alles voorkomt, maar we hopen dat het de kerk een veiligere plek maakt.”

BESCHERMEN Een veilige kerk is een kerntaak van de kerk, volgens Willem: ,,Het is onze taak om het leven en alles wat kwetsbaar is te beschermen. We willen niet dat misbruik in onze gemeenschap gebeurt, dat dit onder jouw en mijn toezicht gebeurt. En dat we er wel wat aan hadden kunnen doen.”

door Martien Hoekzema 

advertentie