Gemeentelijke berichten in De Stad Amersfoort.
Gemeentelijke berichten in De Stad Amersfoort. De Stad Amersfoort

Bekendmakingen in de Stadsberichten blijven voorlopig te lezen in De Stad Amersfoort

21 juni 2021 om 13:00 Maatschappelijk

AMERSFOORT De bekendmakingen in de Stadsberichten blijven voorlopig te lezen in De Stad Amersfoort. Dat heeft de gemeente afgelopen week gecommuniceerd nadat bekend werd dat er toch wel wat haken en ogen aan het plan zaten om deze op een andere manier aan te bieden. 

door Jeroen van der Veer

Het college besloot op 9 juni 2020 om vanaf 1 januari 2021 geen bekendmakingen meer te publiceren in de (papieren) Stadsberichten van het huis-aan-huisblad De Stad Amersfoort. Aanleiding hiervoor was dat inwoners steeds meer gebruik maken van digitale middelen (social media, websites, digitale platforms, etc.). Daarnaast zou met ingang van 1-1-2021 de Wet elektronische publicaties (WEP) in werking treden. De inwerkingtreding van deze wet is echter uitgesteld, waarna de gemeente in afwachting van een nieuwe ingangsdatum is doorgegaan met publicatie van de bekendmakingen in de Stadsberichten.

Pasgeleden is bekend geworden dat de Wet elektronische publicaties nu op 1 juli 2021 van kracht is. Vanaf die datum is de gemeente  wettelijk verplicht de officie¨le bekendmakingen digitaal te publiceren en is het niet meer verplicht om deze af te drukken in een huis-aan-huisblad. Gemeenten moeten er echter wel voor zorgen dat ook mensen die niet in staat zijn om de site overheid.nl digitaal te raadplegen, toch kennis kunnen nemen van wat is besloten of besloten gaat worden. 

Het college nam een motie aan waarin besloten werd dat de Stadsberichten gingen verdwijnen, mits er een goed alternatief was. ,,In de afgelopen weken is uit antwoorden van staatssecretaris Knops aan de Eerste en Tweede Kamer gebleken dat wij deze oplossing niet helemaal zelf mogen bedenken”, schrijft het college in een brief. ,,Zo moeten wij een fysieke balie aanwijzen waar afschriften van publicaties verkrijgbaar zijn en waar stukken ter inzage liggen. Hier moeten inwoners ook persoonlijk uitleg over deze documenten kunnen vragen.”

De gemeente Amersfoort wil de komende periode in beeld brengen wat de kosten zijn van een fysieke balie en de andere maatregelen die ze moeten treffen. Dit wordt vervolgens afgewogen tegen de kosten van doorgaan van publicatie van de bekendmakingen in de Stadsberichten. ,,In het najaar overwegen wij opnieuw of we stoppen met publicatie van de bekendmakingen in de Stadsberichten. In het geval dat die afweging ertoe leidt dat we de publicatie van bekendmakingen in de Stadsberichten bee¨indigen, dan gebeurt dat op zijn vroegst op 1-1-2022.”

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie