Afbeelding
Rick Huisinga

Nieuwe Gedeputeerde Staten van Utrecht geïnstalleerd

5 juni 2019 om 20:38 lokaal

AMERSFOORT Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht is woensdag in de vergadering van Provinciale Staten (PS) geïnstalleerd. Het nieuwe college bestaat uit Huib van Essen (GroenLinks), Robert Strijk (D66), Hanke Bruins Slot (CDA), Rob van Muilekom (PvdA) en Arne Schaddelee (ChristenUnie). In de vergadering stond het coalitieakkoord 'Nieuwe energie voor Utrecht' centraal.

GroenLinks, D66, CDA, PvdA en ChristenUnie presenteerden hun coalitieakkoord 'Nieuwe energie voor Utrecht' aan PS. De partijen gaan werken aan een duurzame, energiezuinige provincie Utrecht met een betere luchtkwaliteit. De woningbouw wordt versneld. Betaalbare woningen maken daar minimaal de helft van uit. Ook werken de vijf coalitiepartijen aan een economie waaraan iedereen kan deelnemen en waarvan iedereen kan profiteren. Ze maken verder extra geld vrij voor meer natuur.

LAAGGELETTERDHEID Ook wordt er extra geïnvesteerd in het openbaar vervoer en de fiets. Het nieuwe provinciebestuur stelt volgend jaar een sociale agenda vast om eenzaamheid en laaggeletterdheid aan te pakken en de positie van LHBTI'ers te verbeteren. Cultuur en festivals krijgen extra aandacht: cultuureducatie wordt uitgebreid naar het voortgezet onderwijs, met extra aandacht voor het vmbo.

De reacties van de andere partijen waren wisselend, van positief tot kritisch. Zo miste een aantal partijen een financiële onderbouwing en haalbaarheidstoets van de voorstellen uit het coalitieakkoord. Ook waren er vragen hoe de uitvoering van alle plannen, zoals versnelde woningbouw, eruit komt te zien. Tot slot vonden sommige fracties dat de energietransitie te ambitieus is en te veel van bovenaf wordt opgelegd.

Door de benoeming van de Statenleden Huib van Essen, Rob van Muilekom en Arne Schaddelee als gedeputeerde zijn er drie plaatsen vrijgekomen in Provinciale Staten. Deze plaatsen worden ingevuld door David Oude Wesselink (GroenLinks), Hans de Harder (ChristenUnie) en Marieke Lejeune (PvdA). Laatstgenoemde wordt ook de nieuwe fractievoorzitter van de PvdA. Door het vertrek van Van Essen is Karin Boelhouwer de nieuwe fractievoorzitter van GroenLinks geworden. Bij de ChristenUnie neemt Henriëtte Rikkoert het stokje over van Arne Schaddelee.

Fotobijschrift: Nieuwe college: van links naar rechts: Rob van Muilekom, Hanke Bruins Slot, Arne Schaddelee, Robert Strijk en Huib van Essen. 

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie